florian-wijker-1

Lees het interview met Florian Wijker

Universiteit zit als Oom Dagobert op de centen

De invoering van het leenstelsel zou flinke investeringen in het onderwijs teweegbrengen:…

Studentlid Florian Wijker van de Universiteitsraad is er niet blij mee dat er geld blijft liggen. Volgens Wijker houdt de universiteit gemiddeld 15 miljoen euro per jaar over. Klopt dat volgens u?

“In 2017 hielden we 10 miljoen over. Dat klopt ten eerste niet helemaal met die 15 miljoen, maar je moet het ook zien ten opzichte van de totale begroting. Dan is 10 miljoen euro minder dan 2 procent. Het is inherent aan zo’n forse begroting dat het niet helemaal uitkomt. Dan doen we het eigenlijk best goed, en beter dan in de jaren daarvoor. En we mogen blij zijn dat het om een positief verschil gaat, want als we dit jarenlang andersom hadden laten zien dan hadden we nu een groot probleem. Maar het blijft lastig, omdat de rijksbijdrage niet altijd goed te voorspellen is.”

Hoe komt dat?

Het ministerie schat de landelijke groei van het aantal studenten structureel te laag in, dat geldt ook voor de loon-prijscompensatie. Eerst volgden we de ramingen van het ministerie, maar nu we weten dat die structureel te laag zijn, hanteren we onze eigen ramingen in de begrotingsplannen. Dat hebben we in 2018 voor het eerst gedaan. Daardoor weten faculteiten beter hoeveel geld ze zullen krijgen, en kunnen ze dus beter begroten. We stimuleren faculteiten dit jaar zelfs om negatief te begroten.”

Wat houdt dan in?

“De komende jaren komt er steeds meer geld beschikbaar uit de hoger onderwijs kwaliteitsafspraken (HOKA: geld van het ministerie van Onderwijs dat het onderwijs moet verbeteren, ter compensatie voor de afschaffing van de basisbeurs). We vragen faculteiten plannen te ontwikkelen voor het hoogtepunt van de HOKA-middelen, dus niet voor de lagere bedragen van de eerste jaren. Als ze dan geld tekort komen, dan willen we dat uit het centrale budget bijleggen.”

Is die belofte om geld bij te leggen niet een risico, als zometeen er vanuit de overheid toch gekort wordt of er minder studenten komen dan verwacht?

“Dat kunnen we ons op dit moment gelukkig veroorloven, anders hadden we het niet gedaan. Maar het is best spannend. We budgetteren voor 2019 negatief. Dat is niet niks. Met de landelijke discussie zoals met de commissie Van Rijn zijn kortingen helaas een reëel risico. Maar dat we op termijn iets interen op onze reserves, lijkt me een goede zaak.”

In 2015 is het leenstelsel ingevoerd. De studenten die toen aan een bachelor begonnen zijn nu alweer klaar. Hebben die wel wat aan die extra uitgaven gehad?

“Ik denk dat er de afgelopen jaren ondanks de overschotten veel geïnvesteerd is, zoals in het nieuwe Education Lab, ICT, studieplekken, in de campus in het algemeen en in de Erasmus Initiatives.”

Maar het Education Lab ging vorig jaar pas open, en studenten klagen nog steeds over studieplekken.

“Dat klopt, maar het besluit om te investeren was al eerder. Het kost tijd om de plannen te ontwikkelen en investeringen te doen in onderwijs en onderzoek. Dat dat niet altijd in het tempo gaat waar studenten op gehoopt hadden, dat begrijp ik. Maar de vraag is of dat reëel is. We hebben bovendien op een universiteit te maken met medezeggenschap, die alle plannen terecht goed wil analyseren en beoordelen. Zodra je meer dan een miljoen euro wilt investeren, moet je daarmee naar de Universiteitsraad. Dat is heel goed, maar dat kost ook tijd en zorgvuldigheid. Wat betreft studieplekken worden de eisen steeds hoger. We moeten ons best doen om aan die vraag te blijven voldoen. Zo gaan we nu weer investeren in plekken in het Tinbergengebouw.”