Hoe kan het dat de universiteit geld overhoudt, terwijl wetenschappers op de barricades staan omdat er volgens hen te veel bezuinigd wordt op hoger onderwijs?

“Dat vind ik ook niet uit te leggen aan onze achterban. Studenten raakten hun basisbeurs kwijt, huisvesting wordt steeds duurder en het collegegeld gaat omhoog, dat heeft hun financiële situatie flink uitgehold. Maar ondertussen laat de universiteit structureel geld op de plank liggen.”

Geven faculteiten het extra geld voor onderwijs – de zogenaamde kwaliteitsafspraken – niet uit?

“Voor een deel is dat geld inderdaad nog niet uitgegeven. Ik heb wel het idee dat daar hard aan gewerkt wordt. Ze lopen in. Maar de kwaliteitsafspraken zijn niet het grootste probleem: er blijft structureel geld over uit de reguliere geldstroom. Als je vraagt aan het College van Bestuur hoe dat kan, dan zeggen ze dat het slechts een ‘foutmarge’ op de totale begroting is: zo’n 3 a 4 procent per jaar. Daar heb ik op zich wel begrip voor. Maar daarmee zeggen ze ten eerste dat de totale begroting van de miljoenen die vrijkwamen door de afschaffing van de basisbeurs eigenlijk maar een ‘foutmarge’ is, en dat is aan studenten niet uit te leggen. Ten tweede is het structureel. Als het echt een foutmarge is, dan zou er niet jaren op rij een overschot zijn.”

Waarom geeft de universiteit dat geld niet uit?

“Dat wil de universiteit wel, maar het toch lukt het elke keer niet. Jaar op jaar. Dat heeft grotendeels te maken met voorzichtig begroten. De overschotten zijn financiële controllers een doorn in het oog, maar de bestuurders, zowel op faculteiten als centraal, zijn voorzichtiger. Die willen geen geld uitgeven dat ze nog niet hebben. Soms is dat niet goed in te schatten. Maar het gevolg is dat ze meestal in maart al weten dat ze de rest van het jaar geld over hebben. En dan is daar geen plan voor.”

Wat zou de universiteit kunnen doen?

“De vorige rector (Huib Pols, ES) zei weleens: het geld klotst hier tegen de plinten op, maar er is een gebrek aan ideeën. Daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Ideeën zijn er genoeg, maar veel studenten en medewerkers weten met hun idee de weg naar een potje geld niet te vinden. Cruciaal is dat de universiteit dat beter gaat faciliteren.

“Daarnaast moet de universiteit flexibeler gaan begroten. Dat er een plan klaarligt voor als er geld over is op de begroting. Dat je makkelijker de begroting kan openbreken als daar aanleiding toe is. En ik denk dat we als medezeggenschap ook veel kritischer naar de begroting kunnen kijken. Niet alle cijfers narekenen, want dat zal allemaal wel kloppen, maar echt naar de inhoudelijke keuzes in de begroting kijken. Als Universiteitsraad hebben we het overzicht, wat faculteitsraden niet altijd hebben. Daarom willen we ook vertegenwoordigers van die raden uitnodigen om bijvoorbeeld bij onze commissie Financiën aan te schuiven.”

florence-schaatsbergen

Lees meer over de extra investeringen in het onderwijs

Dit doet de universiteit met de studiefinanciering die jij niet meer krijgt

In de Universiteitsraad worden regelmatig onderwerpen behandeld die buiten de raad weinig…

Lees één reactie