Een op de vijf respondenten heeft nog geen idee, de overige 20 procent zegt sowieso te willen vertrekken. Opvallend is dat studenten van buiten de EU bijna allemaal willen blijven, op slechts 7 van de 90 studenten na.

Werkmentaliteit

Een van die studenten zegt de werkmentaliteit in Nederland te waarderen, die ‘meer gericht is op samenwerking en creativiteit’. Een ander vindt dat steden als Rotterdam en Amsterdam ‘een hoge kwaliteit van leven bieden voor een relatief lagere prijs dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten’. Ook het internationale karakter van Nederlandse bedrijven trekt studenten aan. Een Vietnamese student wil juist terug, om het land te helpen met de opgedane kennis. Een ander vindt het niet zonnig genoeg in Nederland: “Ik weet dat het belachelijk klinkt, maar na vier jaar ga je de zon echt missen.”

Lastig werk vinden

Aan werk komen wordt echter niet makkelijk, verwachten vooral niet-Europese respondenten. Ruim 80 procent van hen gaat er vanuit dat het lastig tot zeer lastig zal zijn om een baan te vinden die aansluit op hun eigen studierichting.

Aan de (Engelstalige) enquête, waarvoor studenten per mail, universiteitskanalen en sociale media zijn benaderd, deden 180 internationals mee. In totaal zijn er bijna 6.000 internationale studenten op de EUR. Ongeveer de helft van de deelnemers is afkomstig van buiten de EU.

Er studeren steeds meer internationale studenten aan de Erasmus Universiteit en in Nederland. Dit zorgt voor allerlei veranderingen op de universiteit: van verengelsing tot huisvestingsproblematiek. Deze week publiceert EM over het carrièreperspectief van deze bijzondere groep studenten.

RachelSender-illustratie-careerweek

Lees meer

‘Nederland is internationaal georiënteerd, maar je moet wel de taal spreken’

Internationale studenten aan de EUR merken dat het noodzakelijk is om Nederlands te…