Florence Schaatsbergen (21, Erasmus University College) is een van de studentleden in de Universiteitsraad. Belangrijke speerpunten voor haar zijn duurzaamheid en verbetering van het onderwijs. Het extra geld, ongeveer 15 miljoen euro per jaar, kan daarin een belangrijke rol spelen. Vijf vragen aan Florence Schaatsbergen over de kwaliteitsafspraken.

Huh? De basisbeurs bestaat al drie jaar niet meer, hoezo komt dat geld nu pas?

“De overheid had een paar jaar nodig om plannen te formuleren en die zijn nu pas rond. De Erasmus Universiteit was vooruitlopend daarop al begonnen met ‘pre-investeringen’ in het onderwijs. Het verschil is dat die plannen betaald werden door de universiteit zelf. Voor de nieuwe plannen, de ‘kwaliteitsafspraken’ dus, levert de Rijksoverheid het geld, op voorwaarde dat ze voldoen aan zes pijlers die de overheid heeft gedefinieerd.”

Welke pijlers zijn dat?

“Het gaat om intensiever en kleinschaliger onderwijs; onderwijsdifferentiatie en talentontwikkeling; professionalisering van docenten; passende en goede onderwijsfaciliteiten; meer en betere begeleiding van studenten en tot slot meer studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen.”

Welke rol speelt de Universiteitsraad als het gaat om de kwaliteitsafspraken?

“Universiteitsbreed heb je de ontwikkeling van de Community for Learning and Innovation (die in november geopend wordt, ES), daar richten wij onze aandacht vooral op . Wij bemoeien ons niet direct met de plannen per faculteit, dat is aan de faculteitsraden. Wel willen we de faculteitsraden voortdurend informeren over wat er mogelijk is en faciliteren in het proces van planvorming. We hebben de indruk dat die niet allemaal doorhebben hoeveel geld er op hen afkomt. Ook zijn sommige faculteiten voorzichtig als het gaat om de aanstelling van extra personeel, omdat ze bang zijn dat ze later het geld weer kwijtraken, als bijvoorbeeld blijkt dat de universiteit er niet goed van afkomt bij de visitatie. Dan stopt het Rijk namelijk met de financiering. Maar de universiteit heeft al toegezegd dat de faculteiten het geld sowieso ontvangen, ongeacht de uitkomst daarvan.”

Kun je als student met een goed idee voor de verbetering van het onderwijs ook aanspraak maken op het geld?

“Wij willen heel graag dat studenten meedenken over de verbetering van het onderwijs. Nu is er geld, dus dit is je kans om er iets aan te doen. Het beste wat je kunt doen is de opleidingscommissie van je studie benaderen of je studieadviseur. Als je nergens terecht kunt, mail dan je decaan, die kan jou altijd verder helpen.”

Wat hoop je zelf dat er verbetert dankzij dit geld?

“Dat de kwaliteit van colleges hoger wordt, en dat ze leuker worden. Dat docenten beter op de hoogte zijn van de middelen die ze kunnen gebruiken tijdens een college, zoals video. Ook zou ik het goed vinden als de universiteit helpt om studenten als mens op te leiden, niet alleen op het gebied van hun studie. Denk aan onderwerpen als vluchtelingen, omgang met media, duurzaamheid, maar ook eenzaamheid.”