Het duurde even, maar na de zomervakantie ging de petitie van de 20-jarige verpleegkundestudenten Britte Veltman en Amelia Zuidema helemaal viral. Met tienduizenden tegelijk zetten studenten hun handtekening.

Geld

Lees meer

Gedupeerde studentengeneratie eist massaal compensatiegeld

Studenten die geen basisbeurs ontvingen en geen korting kregen op hun eerste jaar…

Waar zijn deze studenten boos over?

Ze vallen tussen wal en schip: ze kwamen te laat voor de basisbeurs, die in 2015 is afgeschaft, en te vroeg voor het halve collegegeld in het eerste studiejaar. Die korting ging pas dit studiejaar in. Ze willen compensatie. Ze willen geld.

Hoe zat het ook alweer, kregen ze geen cadeaubon voor extra onderwijs?

Dat klopt. De eerste studenten zonder basisbeurs krijgen inderdaad een ‘voucher’ van tweeduizend euro. Vijf tot tien jaar na afstuderen mogen ze die inzetten voor extra scholing. Het is een doekje voor het bloeden.

Waarom vinden ze dat niet genoeg?

De twee studenten verpleegkunde hebben er niets aan, zeggen ze. In hun vakgebied is het allang gebruikelijk om jezelf bij te scholen. Dat zou toch wel gebeuren en dat betaalt de werkgever. Dus zij hebben weinig aan zo’n voucher.

Protestmars-studenten-malieveld-leenstelsel-Sabina-van-Gils

Lees meer

Driehonderd demonstranten tegen hoge studiekosten

Zo’n driehonderd studenten en scholieren liepen afgelopen zaterdag door Den Haag om te…

Maken de pechstudenten kans op compensatie?

Jazeker. Ze hebben een plan van de studentenlobby overgenomen: studenten zouden die vouchers nu al moeten kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor een masteropleiding. Dat idee valt bij politici in goede aarde. Enkele partijen dienden samen een motie in om die vouchers inderdaad eerder beschikbaar te stellen. De minister vond het geen goed idee, maar die motie kreeg desalniettemin een overweldigende meerderheid. Alleen de VVD was ertegen.

Is het al in kannen en kruiken?

Nog niet. Het plan gaat alleen door als óók de opbrengsten van het nieuwe leenstelsel (waarin de basisbeurs is wegbezuinigd) eerder beschikbaar komen voor universiteiten en hogescholen. Die hadden daarvoor gepleit. De minister kijkt nog of dat mogelijk is, maar is daar niet op voorhand tegen.

Wanneer zou het dan ingaan?

Op zijn vroegst in september 2019 als ze bij het ministerie van OCW een beetje vaart maken, maar het zou zomaar een jaar later kunnen worden. Als het even tegenzit, vissen de allereerste pechstudenten opnieuw achter het net, als ze vlot studeren en hun masteropleiding al hebben afgerond.

Lees één reactie