Het is oneerlijk, schrijven  Britte en Amelia in hun petitie. De eerste studenten van het nieuwe leenstelsel krijgen geen basisbeurs meer, maar ze vissen ook achter het net bij de halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten.

De twee initiatiefnemers spreken van ‘gedupeerde studenten’ en ‘discriminatie van de Nederlandse studenten’. Ze eisen ‘geld ter compensatie’.

Daarmee raken ze een snaar. In juni ging de petitie al online, maar vorige week schoot het aantal ondertekenaars opeens met tienduizenden omhoog. Nu staat de teller op meer dan 114.000.

Studenten krijgen een tegoedbon

De basisbeurs werd in 2015 afgeschaft om geld voor het hoger onderwijs vrij te maken, maar de opbrengst zou er niet meteen zijn. Pas dit jaar vloeien de eerste miljoenen naar de hogescholen en universiteiten.

Daarom krijgen deze studenten een tegoedbon ter waarde van 2000 euro waarmee ze, vijf tot tien jaar na afstuderen, bijscholing kunnen volgen. Zo kunnen zij ook profiteren van het betere onderwijs dat eraan komt, is de gedachte.

Overigens zouden universiteiten en hogescholen 200 miljoen euro per jaar ‘voorinvesteren’ om het onderwijs alvast te verbeteren in aanloop naar het extra geld van het nieuwe leenstelsel, zodat de studenten zonder basisbeurs meteen zouden profiteren.

Twijfels over investeringen

Of ze dat geld ook werkelijk eraan uitgaven, is overigens de vraag: de Algemene Rekenkamer heeft zo zijn twijfels, maar universiteiten en hogescholen houden bij hoog en bij laag vol van wel.

In de petitie staat niet hoe Britte en Amelia – hun achternamen staan er niet bij – over deze vouchers en voorinvesteringen denken.