Ruim de helft (54 procent) zegt in de afgelopen twaalf maanden drugs te hebben gebruikt (wiet en alcohol niet meegeteld). Onder de mannen zijn de gebruikers in de meerderheid: 64 procent, tegenover 44 procent bij vrouwen. De populairste drugs zijn XTC (of MDMA). Cocaïne, ritalin en lachgas kennen vergeleken met andere drugs een relatief grote groep regelmatige gebruikers: 4 procent van de ondervraagden gebruikt het één keer per maand of vaker.

Cultuurverschil

Per faculteit lijkt er ook sprake te zijn van een cultuurverschil. Bij de faculteiten ESE, ESHCC, ESSB en RSM is er een duidelijke meerderheid waar te nemen, terwijl bij het Erasmus MC, ESHPM en ESL de gebruikers juist in de minderheid zijn. Bij de overige onderzochte instituten (ISS, IHS, Wijsbegeerte en EUC) is het aantal respondenten te klein om harde conclusies te trekken.

Uit de enquête blijkt dat drugsgebruik niet toeneemt naarmate studenten langer studeren, in ieder geval niet meer na het eerste jaar. Ongeveer 49 procent van de eerstejaars geeft aan te gebruiken. Het gebruik stijgt in het tweede jaar naar zo’n 58 procent, maar neemt daarna niet verder toe. De verschillen tussen ouderejaars zijn zo klein dat ze niet significant zijn.

Opzet

In totaal vulden 1584 studenten de online vragenlijst va EM in, waaronder 800 mannen en 768 vrouwen (16 respondenten gaven hun geslacht niet prijs). Studenten van alle faculteiten deden mee aan de enquête.

Deze week publiceert EM meerdere verhalen over drugsgebruik onder studenten en de gevolgen daarvan. Aanstaande donderdag verschijnen meer cijfers en reacties uit de grote EM-drugsenquête.