Hoogopgeleide werknemers uit het buitenland, onder wie veel wetenschappers, ontvangen acht jaar lang dertig procent van hun inkomen belastingvrij. Maar de looptijd van deze zogeheten 30-procentregeling wordt vanaf januari teruggebracht van acht naar vijf jaar. En er zou geen overgangsregeling komen voor mensen die er nu al gebruik van maken.

De expats reageerden woedend. Ze rekenden op het belastingvoordeel toen ze hierheen kwamen en dreigden met een rechtszaak. Ook de universiteiten en hogescholen zijn allesbehalve blij en vrezen dat talentvolle expats Nederland voortaan links laten liggen.

Dividendbelasting

Maandag werd bekend dat er alsnog een overgangsregeling komt, maar alleen voor expats voor wie de 30-procentregeling volgend jaar of in 2020 zou stoppen. Het kabinet gebruikt daarvoor geld dat is vrijgekomen doordat de dividendbelasting blijft bestaan. Het is nog niet bekend hoe de overgangsregeling eruit gaat zien.

De expats noemen het een stap in de goede richting, maar zijn nog lang niet tevreden, zegt Jessica Piotrowski van de stichting United Expats of the Netherlands. “Heel veel mensen kunnen geen gebruikmaken van deze overgangsregeling. Dat is niet eerlijk, a deal is a deal for everyone.” De stichting beraadt zich op de volgende stappen. “Maar we zetten onze strijd hoe dan ook voort.”