Gemeenteraad-Schiedam-Tom-Janssen-1

Lees meer

Wat een 20-jarige EUR-student in de Schiedamse gemeenteraad doet (voor de VVD)

Geen adjes maar zomernota’s en commissievergaderingen in plaats van avonden brassen in…

“Nee, het is niet tegengevallen. Integendeel. Het raadswerk bevalt heel goed, je kunt echt het verschil maken. Zo kreeg ik laatst een brief van bewoners dat de speeltoestellen in hun buurt al een tijd verdwenen waren. Dan pleeg je twee belletjes en dan komen de toestellen weer terug. Dat is mooi.”

“Maar het was best wel druk afgelopen halfjaar. Een voordeel was wel dat ik door mijn ervaring in de Provinciale Staten voor sommige dossiers op gemeentelijk niveau al op vlieghoogte was. Alleen op andere terreinen, zoals het sociale domein, was het vooral veel inlezen.”

“De studie staat nog steeds op nummer één, maar ik ben inmiddels wel deeltijd gaan studeren. Ik kreeg dit collegejaar namelijk verplichte colleges op vrijdag, en dat is ook de Statendag. De universiteit en ik hebben elkaar daarin niet kunnen vinden, dus ben ik overgestapt. Het voordeel is dat ik de reistijd vanuit Zeeland kwijt ben, maar ik mis ook wel mijn stok achter de deur.”

20180302jk18-1

We gingen in maart op campagne met Vincent

Voorbij de Zeeuwse dijken gloort de Haagse politiek

Rechtenstudent Vincent Bosch wil als lijsttrekker van de PVV de Thoolse gemeenteraad in