em-spookstudent-vangen-net-uraad-2 universiteitsraad spookraadsleden

Lees meer over het onderzoek naar spookraadsleden

Kwart studenten U-raad kwam bijna niet, maar kreeg toch al het geld

Drie studenten vergaderden vorig jaar nauwelijks mee, maar streken toch bijna 4000 euro…

Uit onderzoek van Erasmus Magazine bleek eerder dat ‘spookraadsleden’ regelmatig voorkomen: gekozen studenten die zelden of nooit komen opdagen bij de vergaderingen. En dat terwijl ze wel een bestuursbeurs ontvangen. De huidige Universiteitsraad wil af van de profiteurs, maar tot nu toe had de raad geen middelen om in te grijpen.

Nu ligt er een voorstel om raadsleden die er met de pet naar gooien aan te pakken. De voorzitter van een raad kan de afdeling Studentzaken verzoeken om de beurs stop te zetten in ‘exceptionele situaties’ waarin een raadslid ‘niet meer actief deelneemt of niets meer bijdraagt’, staat in het plan. Studentzaken neemt op basis van aangeleverde argumenten en bewijsstukken een definitief besluit.

Volgens universiteitsraadslid Daniel Sieczkowski wil de raad met de nieuwe procedure misbruik van bestuursbeurzen voorkomen. “Het doel van zo’n beurs is het compenseren van studievertraging. Als je niks doet in de raad, heb je ook geen studievertraging. Dan hoor je het geld niet te krijgen.” Een zetel afnemen is niet mogelijk, omdat het om democratisch verkozen raadsleden gaat.

Laatste redmiddel

“Het is wel echt het laatste redmiddel”, voegt Sieczkowski toe. “Het kan bijvoorbeeld ook tijdelijk toegepast worden: gaat iemand een half jaar op wereldreis, dan kan de beurs een half jaar worden stilgelegd.”

Als de beurs van een raadslid is stopgezet kan zij of hij bezwaar indienen bij de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Hoe die student het besluit zou kunnen bestrijden is niet helemaal duidelijk, want de grens tussen een ‘spookraadslid’ en iemand die onbewust één of meerdere vergaderingen mist is niet scherp afgebakend in de regels. “Dat is bewust zo gedaan, om te voorkomen dat studenten er dan precies op kunnen inspelen”, zegt Sieczkowski daarover.

Hogere vergoeding

De Universiteitsraad stelt tegelijkertijd voor om de beurzen voor studentraadsleden in de U-raad en de faculteitsraden te verhogen van zes naar negen maanden. “De belangrijkste reden is dat we de medezeggenschap goed functionerend, toegankelijk en divers willen houden. Medezeggenschap is de laatste jaren professioneler geworden en kost superveel tijd. En dan is ook nog het leenstelsel ingevoerd”, zegt Sieczkowski.

Door de verhoging hoeven de studenten in de raad minder tijd te reserveren voor hun studie of voor bijbaantjes. De kosten van alle bestuursbeurzen voor leden van de U-raad gaan hierdoor omhoog van 38.000 euro naar 52.000 euro. Overigens is de beurs een paar jaar geleden juist verlaagd van negen naar zes maanden.