Baele en Bormans pleiten bijvoorbeeld voor meer huisvestingsmogelijkheden voor studenten, een open blik richting vluchtelingen en buitenlands talent en een gezamenlijke kennisagenda van de gemeente en de hogeronderwijsinstellingen. Daarnaast vragen ze de gemeente om financiële steun voor het Rotterdam Arts & Science Lab, de samenwerking tussen Codarts, Willem de Kooning en de EUR om studenten een kunst- en academische opleiding tegelijkertijd te bieden.

Meer woningen en beter OV naar de campus

Bouwput xior studentenwoningen campus foto Boris Berg 2

Lees meer

Erasmus Universiteit wil tweeduizend extra studentenwoningen

Om te voorkomen dat Rotterdam internationaal talent verliest aan omringende steden,…

Bormans en Baele zien ook een rol voor de gemeente weggelegd in de ontwikkeling van campus Woudestein, waar steeds meer studenten onderwijs volgen en de laatste jaren ook steeds meer studenten komen wonen. “Maar de campus kan niet geïsoleerd groeien”, schrijven de collegevoorzitters. “Betere openbaar-vervoer-verbindingen met de treinstations, de binnenstad en met bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid zorgen voor duurzame toegankelijkheid en meer samenwerking.”

Ook herhalen beide bestuurders de roep om meer studentenwoningen in Rotterdam. Ze pleiten daarbij voor huisvestingsprojecten met een maatschappelijke functie. “Daag Rotterdam uit te komen met ideeën die studentenhuisvesting midden in de samenleving plaatst, met ontwerpen die ook maatschappelijke functies in de betreffende gebouwen plaatsen en in een open verbinding staan met de bewoners.”

De tien suggesties op een rij

  1. Maak Rotterdam aantrekkelijker voor studenten en kenniswerkers. Baele en Bormans pleiten voor meer woningen voor studenten en starters en voor betere OV-verbindingen naar campus Woudestein.
  2. Rotterdam moet aantrekkelijker worden als plek ‘om te werken aan de toekomst’. De collegevoorzitters vinden dat er te veel talent na het afstuderen vertrekt naar Amsterdam of Eindhoven. Daarom moet de stad ‘investeren in initiatieven die Rotterdam als innovatiestad een eigen, herkenbare “smoel” geven’.
  3. Rotterdam moet investeren in verbinding en inclusie. Volgens de onderwijsbestuurders houdt de Rotterdamse politiek zich soms te veel bezig met ‘identiteitspolitiek’, terwijl ze er ook is ‘om het collectief – dat wat ons bindt – te versterken, van een normatieve ondergrond te voorzien en mensen te stimuleren tot goed burgerschap’. De EUR en de HR bieden aan een voortrekkersrol te nemen in het ‘Rotterdamse debat over de rol van burgerschap (in het onderwijs)’.
  4. Een gezamenlijke Rotterdamse Kennisagenda. Beide hogeronderwijsinstellingen willen samen met de gemeente een kennisagenda ontwikkelen, die bepaalt op welke thema’s ze samenwerken.
  5. Rotterdam moet anders kijken naar internationale studenten, kenniswerkers en vluchtelingen. Namelijk: als kans om talent aan de stad te verbinden.
  6. Internationale profilering. Baele en Bormans pleiten voor een nieuw actieplan om ‘het nationale en internationale profiel van Rotterdam als stedelijk vernieuwend kenniscentrum te versterken’, met het oog op het verwerven van Brusselse subsidies.
  7. Behoud Rotterdams onderwijsbeleid. Rotterdammers worden steeds beter opgeleid, schrijven de collegevoorzitters. Maar daar is blijvend steun voor nodig. “Daar waar relevant, zullen HR en EUR partij zijn in het Rotterdamse onderwijsbeleid.”
  8. De gemeente steunt het hoger onderwijs ‘in haar streven naar kansengelijkheid’. De onderwijsinstellingen vragen de gemeente om hulp bij projecten om uitvallende studenten terug te brengen in het hoger onderwijs en het hbo toegankelijk te houden voor mbo’ers.
  9. Ondersteuning voor het Rotterdam Arts & Science Lab. Baele en Bormans vragen de gemeente om geld voor de samenwerking waarbij studenten een kunst- en academische opleiding tegelijk volgen: “De gemeente wordt uitgenodigd die ontwikkeling financieel te ondersteunen en is bereid op te treden als ambassadeur hiervan.”
  10. Wees trots op het hoger onderwijs. Rotterdam moet trots zijn op de hogeronderwijsinstellingen en ze ‘onderdeel van het grotere Rotterdamse verhaal’ maken.