universiteitsraad-university-council-2017-2018

Onderdeel van de Special

Verkiezingen Universiteitsraad

De Universiteitsraad is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan van de universiteit.…

Studenten van de ESSB hebben in de Universiteitsraad recht op twee zetels. Bij de verkiezingen behaalde Florence Schaatsbergen de meeste stemmen (314) en zij mag daarom één van de twee zetels bezetten. Bij de tweede zetel gaat het tussen psychologiestudente Sumeyye Polat en Julie van Putten (Sociologie).

Volgens Marijke Poppelaars, plaatsvervangend secretaris van het Centraal Stembureau, is het de eerste keer in de geschiedenis van de Universiteitsraad dat er geloot moet worden, en dus is het een beetje improviseren. De loting zal, volgens Poppelaars, geschieden door twee briefjes met daarop de namen van de kandidaten in een hoge hoed te stoppen. De voorzitter van het Stembureau, Job van Maurik, zal daaruit één papiertje trekken. “Dit gebeurt in aanwezigheid van de kandidaten en twee getuigen,  de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van het Stembureau”, vertelt Poppelaars. Een datum voor de loting moet nog geprikt worden.

Opkomst iets hoger

stemlokaal c-hal tweede kamerverkiezingen 2017 (5)

Vorig jaar

‘Verontrustend lage opkomst’ bij universiteitsverkiezingen

Het opkomstpercentage lag onder stemgerechtigde studenten op 10,3 procent. Het Centraal…

Het opkomstpercentage voor de verkiezingen van de studentgeleding van de U-raad valt dit jaar hoger uit dan vorig jaar: gemiddeld 12,2 procent onder de studenten die konden kiezen. Vorig jaar was dat 10,3 procent. Vergeleken met andere universiteiten wordt er in Rotterdam erg weinig gestemd. De Universiteitsraad heeft een voorstel in voorbereiding om de verkiezingen volgend jaar anders te organiseren.

Van de faculteiten die mochten stemmen was bij ESSB de opkomst het hoogst: 15,9 procent. De Erasmus School of Law deed het minder goed: daar nam 10,6 procent van de studenten de moeite om een stem uit te brengen. ESE en Geneeskunde zitten daar tussenin. Bij de andere faculteiten vonden geen verkiezingen plaats, omdat er voor elke zetel maar één of minder kandidaten beschikbaar waren.

Verkozen raadsleden

De volgende studenten komen in aanmerking voor de Uraad:

ESE: J.D. Dingenouts, A.A.M Abdullatif

ESSB: F.J. Schaatsbergen, S.Polat of J.D.S. van Putten

Geneeskunde: N. El Manouzi, Eva Meier

Erasmus School of Law: N. Djankov, R.D. Adu

Zonder verkiezingen:

Rotterdam School of Management: J. van der Burgt, L.C. van Laar

Wijsbegeerte: F.W. Wijker

ESHCC: Vacature