Dat bleek vrijdag tijdens een technische briefing over het wetsvoorstel dat minister Van Engelshoven enkele dagen geleden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat eerstejaarsstudenten vanaf komend collegejaar niet 2.060 euro, maar 1.030 euro collegegeld moeten betalen; een goedmakertje van het kabinet voor de invoering van het leenstelsel.

De tijdsplanning van het kabinet was ambitieus: de verlaging van het collegegeld van eerstejaars werd vorig jaar aangekondigd in het regeerakkoord en moet in september al gelden.

Koortsachtig

Terwijl het voorstel al naar de Tweede Kamer is gestuurd, zijn de betrokken organisaties op de achtergrond nog koortsachtig aan het uitvogelen hoe ze de klus moeten klaren. Om het collegegeld voor eerstejaarsstudenten te verlagen, moeten verschillende instanties, waaronder Studielink en DUO, hun systemen aanpassen.

De Raad van State had er weinig vertrouwen in en voorspelde dat DUO de wijzigingen niet op tijd zou kunnen verwerken. Maar DUO ziet de testfase, die in april van start gaat, vol vertrouwen tegemoet. “Dan willen we weten: is de hele keten er klaar voor en komt de informatie door?”

DUO en Studielink zijn in januari al begonnen met de benodigde aanpassingen om de invoering van het wetsvoorstel mogelijk te maken. Ook de universiteiten en hogescholen zijn er volop mee bezig. In april volgt na de testfase een go-no-go-moment. Als alles goed gaat zijn de instellingen op 1 mei dan klaar om de eerste aanmeldingen in ontvangst te nemen.

Promofilmpje

Niet alleen een technisch mankement, ook de Tweede Kamer kan nog voor een stokje voor de halvering steken. Ondertussen hebben de Kamerleden vandaag al wel een promotiefilmpje te zien gekregen waarin aankomende studenten worden geïnformeerd over de halvering van het collegegeld. Loopt het kabinet daarmee niet op de zaken vooruit, wilde GroenLinks-Kamerlid Özdil weten.

Optimaal is het allemaal niet, meent een van de ambtenaren, maar het is niet anders. “Als we het zelf hadden mogen bepalen hadden we gezegd, we doen het in 2020 of 2021, dan hadden we tijd gehad om het allemaal goed met elkaar te kunnen beschouwen, maar er staat in het regeerakkoord dat we het komend collegejaar doen. Willen we het allemaal goed doen, dan moeten we nu de systemen aanpassen en de scholieren voorbereiden.”