In het eerste deel van een reeks tafelgesprekken bij het Erasmus University College (EUC) over de komende gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam (genaamd ‘de Strijd om Rotterdam’) spreken lijsttrekkers van DENK, NIDA en Leefbaar Rotterdam (LR) over identiteit en integratie. Politiek filosoof Tamar de Waal en media- en communicatiewetenschapper Jiska Engelbert schuiven ook aan, voor de wetenschappelijke inbreng.

Identiteit en integratie is voor zowel DENK als Leefbaar Rotterdam het hoofdthema van hun verkiezingscampagne, al geven ze er ieder een compleet andere invulling aan. Ze zijn het dan ook de hele avond fundamenteel oneens, om op sommige momenten te worden onderbroken door genuanceerdere opmerkingen van Nourdin El Ouali, lijsttrekker van NIDA.

250A0875
Tamar de Waal en Stephan van Baarle. Beeld door: Aysha Gasanova

De strijd om identiteit

Eerdmans valt Van Baarle direct aan bij het eerste onderwerp over Rotterdamse identiteit. “Rotterdammer zijn betekent onder andere je thuis voelen in Nederland. Turken die zich eerst Turk voelen en dan pas Nederlander horen meer in Istanbul thuis dan in Rotterdam”, stelt Eerdmans.

“Burgerschapsrechten die zijn vastgelegd door de staat bepalen of je Rotterdammer bent”, dient van Baarle van repliek. “Daarbij voelen Turken zich volgens onderzoeken van Monitor Integratie wel degelijk Nederlands. Eerdmans schept een kloof tussen Nederlanders.”

Tamar de Waal bevraagt halverwege de avond het format van het debat en heeft bezwaar tegen het identiteitsdebat. “Een debat over de échte Nederlander werkt alleen vervreemdend en leidt af van de grotere maatschappelijke problemen. Laten we ons meer op deze maatschappelijke problemen in plaats van deze tweestrijd richten,” stelt ze. Maar zowel presentatrice Marianne van den Anker, als de partijleiders slaan haar advies in de wind. Het thema van de avond is dan ook niet voor niks ‘identiteit en integratie’.

Zwart-wit

Tijdens het tweede onderwerp integratie razen de twee voormannen weer door in hun beschuldigingen. “Turken en Marokkanen moeten integreren en zich aanpassen aan de dominante cultuur, wat ze echter doen is leven in parallelle samenlevingen”, begint Eerdmans weer.

Nu komt El Ouali tussenbeide . “Er is helemaal geen sprake van integratie of een dominante cultuur,” zegt hij. “We zijn allemaal Nederlanders hier in Nederland die elkaar moeten leren accepteren. Ik heb het ook veel liever over andere zaken dan identiteit en integratie (Eerdmans: “Dan zit je hier aan de verkeerde tafel”), er zijn veel grotere problemen in deze stad die we op moeten lossen.”

Hij wordt bijgestaan door Jiska Engelbert, die pas aan het einde van het debat een duit in het zakje mag doen. “Het identificeren van maatschappelijke problematiek krijgt geen ruimte door deze tweestrijd”, merkt ze op. “Het is jullie taak als politici om uit deze polarisatie te stappen en je hard te maken voor de grote problemen waar alle Rotterdammers mee te maken hebben.” Of de voormannen zich iets aantrekken van dit advies is maar zeer de vraag.

250A0966
Beeld door: Aysha Gasanova