Vorige week liet de Universiteitsraad het CvB al via een brief weten het voorstel voor het nieuwe model niet te steunen. Dat werd dinsdag in de raadsvergadering nogmaals bevestigd. Door de afwijzing kan het verdeelmodel naar alle waarschijnlijkheid niet gebruikt worden voor de begroting voor 2019, die het CvB dit voorjaar wil vaststellen.

De raad vindt onder andere dat het huidige voorstel niet transparant genoeg is en dat faculteiten te veel beloond worden op basis van de groei in studentenaantallen en uitgereikte diploma’s. Ook is de raad niet blij met allerlei losse afspraken met faculteiten, die naast het rekenmodel bestaan. Overigens ontkent het CvB dat zulke afspraken bestaan.

Rekenmethode

Het verdeelmodel is een rekenmethode, waarmee het geld uit de ‘eerste geldstroom’ (zo’n 270 miljoen euro per jaar die direct door de overheid aan de universiteit gegeven wordt) verdeeld wordt over de centrale universiteitsorganisatie, de faculteiten en instituten. Faculteiten krijgen een vast bedrag met daarbovenop een bedrag per student en behaalde diploma’s. Het model wordt gebruikt om de jaarlijkse begroting op te stellen.

De universiteit is al twee jaar bezig om een nieuwe versie van het verdeelmodel te ontwerpen. Dat proces werd opgestart, juist omdat het model als te ondoorzichtig ervaren werd. Ook wilde de universiteit meer samenwerking tussen faculteiten stimuleren.