De Erasmus Universiteit is niet de beste plek voor studenten met een functiebeperking. Althans, dat vinden studenten met een functiebeperking zelf. Uit een recent onderzoek blijkt dat ze onder andere ontevreden zijn over de begeleiding vanuit de universiteit.

Studenten met een functiebeperking, zoals ADHD, dyslexie of een chronische ziekte, geven de universiteit een krappe voldoende, maar andere universiteiten komen beter uit de bus. De EUR staat dit jaar respectievelijk op de laatste en een-na-laatste plek op de ranglijst van het tevredenheidsonderzoek. Dat studenten met een functiebeperking niet tevreden zijn over de Erasmus Universiteit is niet nieuw. Sinds 2013 staat de EUR ieder jaar op de laatste, een-na-laatste of twee-na-laatste plek.

In Wageningen en Eindhoven is het beter

Studenten met een functiebeperking zijn het minst tevreden over hun begeleiding en de voorlichting vanuit de EUR. Blijer zijn de studenten met het begrip van docenten voor hun functiebeperking. De universiteiten die gemiddeld het hoogst scoren op de ranglijst zijn Wageningen University in de bachelorfase en de TU Eindhoven in de masterfase.

Landelijk is vanaf 2014 sprake van een stijging van het aantal studenten met een functiebeperking, tot 14 procent van het totaal aantal studenten in 2017. Hoeveel studenten op de Erasmus Universiteit een functiebeperking hebben, is niet bekend. Wel houdt de universiteit cijfers bij hoeveel studenten aangepast tentamens mogen maken vanwege een functiebeperking. Deze cijfers wijzen op een stijging.

Onderzoek naar functiebeperking gestart

De EUR kan nog geen verklaring geven voor de slechte rapportcijfers. EUR-woordvoerder Sandra van Beek laat weten dat de universiteit samen met Expertisecentrum Handicap + Studie een beleidsscan is gestart naar studeren met een functiebeperking. De resultaten daarvan zullen eerst intern worden besproken. Het is de bedoeling dat het onderzoek in het voorjaar van 2018 is afgerond.

Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). Deze organisatie publiceert jaarlijks een rapport over studeren met een functiebeperking aan de hogescholen en universiteiten in Nederland, op basis van de Nationale Studenten Enquête. Van de EUR vulden 123 masterstudenten met een functiebeperking deze enquête in, en 280 bachelorstudenten.

Heb jij een functiebeperking? Erasmus Magazine is benieuwd naar je ervaringen op de universiteit. Als je geïnteresseerd bent om hierover te praten, mail dan naar: [email protected]