Het verschijnen van de nieuwe Keuzegids Universiteiten zorgde afgelopen woensdag niet voor heel veel vrolijke gezichten op de campus. De Erasmus Universiteit is ten opzichte van de vorige editie namelijk de grootste daler van alle universiteiten. Vooral de (studie)faciliteiten laten te wensen over.

“Natuurlijk zijn we niet blij met onze resultaten in de recente Keuzegids”, zegt woordvoerder Jacco Neleman. “Dergelijk onderzoek is voor ons wel nuttig om te zien waar we welke verbeteringen kunnen doorvoeren voor onze studenten.”

Boosdoener

‘Natuurlijk zijn we niet blij met onze resultaten in de recente Keuzegids’

Jacco Neleman

In de gids, die elk jaar uitkomt om aankomende bachelorstudenten te helpen met hun studiekeuze, worden universiteiten op basis van verschillende aspecten beoordeeld. Zo tellen onder andere de studentenoordelen (afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête), de mening van deskundigen en cijfers over uitval en contacturen mee.

Volgens Neleman zijn vooral de studentenoordelen op de thema’s faciliteiten en dan in het bijzonder de studiefaciliteiten de boosdoener. “Van de 20 bacheloropleidingen zien we bij 18 opleidingen terug dat de scores op het thema studiefaciliteiten het hardst gedaald zijn ten opzichte van 2015, en dan vooral op de scores voor de bibliotheek en de beschikbaarheid van werkplekken.”

UB dicht

De woordvoerder heeft ook een verklaring voor deze daling. “Het hangt zeer waarschijnlijk samen met de renovatie van onze Universiteitsbibliotheek, die over veel van dergelijke werkplekken beschikt. De UB ging in november 2015 dicht, en dit voorjaar is hij weer in gebruik genomen, met meer studieplekken dan ervoor. Maar juist in de periode dat het gebouw van de UB dicht was werd de Nationale Studenten Enquête afgenomen.”

De auteurs van de Keuzegids geven aan dat de groei van EUR de laatste jaren waarschijnlijke een van de oorzaken van de daling is. Ook andere universiteiten die de afgelopen tijd sterk gegroeid zijn (bijvoorbeeld de Universiteit Leiden) komen niet goed uit de bus.

Kommer en kwel

‘Het verschilt nogal per opleiding waar de EUR hard op gedaald is. Opleidingen doen het ook goed’

Jacco Neleman

Neleman spreekt tegen dat de universiteit zich te veel heeft gefocust op het realiseren van groei. “De studentenpopulatie van de Erasmus Universiteit is de laatste jaren inderdaad gegroeid en dat proberen we natuurlijk zo goed mogelijk te faciliteren. Maar: groei is geen doel an sich. We willen de juiste studenten een plek bieden, ambitieuze studenten die alles uit hun studie willen halen.”

Tot slot wil de woordvoerder ook benadrukken dat het niet allemaal kommer en kwel is in Rotterdam. “Wat betreft het overall beeld: het verschilt nogal per opleiding waar de EUR hard op gedaald is, of waar we lager dan gemiddeld op scoren. Opleidingen doen het ook goed: zo hebben onze bachelor Wijsbegeerte en bachelor Double Degree with Philosophy wederom het predicaat ‘Topopleiding’ ontvangen.” Ook het Erasmus University College kreeg de titel topopleiding.

Lees één reactie