Wat hebben de inspraaksessies over de vacature voor de nieuwe rector magnificus opgeleverd? De vacature staat inmiddels online, en ten opzichte van de concepttekst valt op dat het woord diversiteit nu een stuk vaker voorkomt in de vacaturetekst.

De universiteit nodigde in september alle lagen van de gemeenschap uit om mee te denken over het profiel van de opvolger van Huib Pols, die eind dit jaar afzwaait als rector magnificus. “Het is een unicum dat we zoveel input hebben opgehaald”, vertelt Ann O’Brien, die als secretaris van het College van Bestuur de verschillende sessies begeleidde. “Het was wel een geregel van hier tot Timboektoe, om afspraken te maken met al die decanen, opleidingsdirecteuren, onderzoeksdirecteuren, hoogleraren, medewerkers, alumni en studenten. Maar het was zeker de moeite waard.”

Vier keer

Toch is na al die sessies de vacaturetekst niet radicaal op de schop gegaan. Wel leidde het tot enkele uitbreidingen. Het woord ‘diversity’ komt nu maar liefst vier keer voor, ten opzichte van twee keer in de concepttekst. “Je merkt dat diversiteit heel belangrijk gevonden wordt. Het stond er in een eerdere versie zelfs vijf keer in, maar je moet er ook geen circus van maken”, vindt O’Brien. Uiteindelijk heeft de Universiteitsraad een positief advies over het profiel gegeven.

De vacature is nu via allerlei media verspreid. “Maar je moet niet denken dat de headhunter nu pas begint aan zijn klus. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de profieltekst met alle EUR-hoogleraren gedeeld en hen uitgenodigd  om in hun eigen omgeving te kijken naar geschikte kandidaten. En natuurlijk kunnen ze ook zichzelf naar voren schuiven.” De headhunter zal uiteindelijk een ‘longlist’ presenteren aan de selectiecommissie.

Geen quotum

Tijdens de sessies pleitten sommige studenten voor een ‘jonge, internationale vrouw’, maar in de vacature staat niets over een voorkeur bij gelijke geschiktheid. “Onder de kandidaten zullen zeker ook vrouwen zijn”, bezweert O’Brien. Een quotum voor de kandidaatstelling is niet afgesproken. “Uiteindelijk gaat het om de persoon die het beste voldoet aan het profiel en door de selectiecommissie gezien wordt als de meest geschikte kandidaat om deze belangrijke functie te vervullen. En als dat dan een vrouw afkomstig van Mars blijkt te zijn, waarom niet! Het moet in elk geval geen grijze muis worden, en net als de vorige rectoren een boegbeeld voor de universiteit zijn.”

In de selectiecommissie zitten twee leden van het College van Bestuur, twee leden van de Raad van Toezicht, twee decanen en twee leden van de Universiteitsraad. De commissie draagt naar verwachting eind 2017 of begin 2018 een kandidaat voor. Geïnteresseerden hebben nog tot 15 november de tijd om zich te melden.

Lees één reactie