De Britse emeritus hoogleraar Christopher Hood ontvangt een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit. Het doctoraat wordt woensdag 8 november uitgereikt tijdens de 104e verjaardag van de universiteit.

Bestuurskundige Joop Koppenjan was een van de initiatiefnemers om Hood te belonen met deze ‘oeuvreprijs’. “Hood is een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van Public Management”, legt Koppenjan de voordracht uit. “Hij heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het vakgebied wereldwijd. Hij heeft gedurende zijn carrière belangwekkende thema’s aangesneden zoals de beperkingen aan wat de overheid vermag, de opkomst van de managementcultuur binnen het openbaar bestuur, de rol van informatie en ‘spin’ in de samenleving en het risicovermijdend gedrag van bestuurders en politici.”

Iconische boeken

De viering van de Dies Natalis heeft als thema ‘For the benefit of all: making society work’. Hier sluit het werk van Hood op aan. “Hood onderzocht de grenzen waar de overheid tegenaan liep. Aan de Erasmus Universiteit is daar door bestuurskundigen veel op voortgeborduurd, vooral in het denken in netwerken. Dat gaat over de vraag hoe de overheid samen met bedrijven, belangengroepen en burgers maatschappelijke uitdagingen op kan pakken”, aldus Koppenjan.

De Britse hoogleraar heeft verschillende iconische boeken en meer dan honderd artikelen in wetenschappelijke tijdschriften op zijn naam staan, waarvan sommige vaste kost zijn voor elke nieuwe generatie studenten. Eind jaren 70 verwierf hij bekendheid met zijn onderzoek naar Limits of Administration, over de grenzen aan de invloed van de overheid. Zijn artikel ‘A management for All Seasons’ uit 1991 is een klassieker. Hij beschrijft daarin als een van de eersten het verschijnsel New Public Management : de wereldwijde opkomst van het gebruik van instrumenten uit het bedrijfsleven in de publieke sector. Hood waarschuwde toen al voor de risico’s daarvan: het kan leiden tot een eenzijdige nadruk op efficiëntie en effectiviteit: wat ten koste kan gaan van betrouwbaarheid en eerlijkheid.

Masterclass

Voorafgaand aan de Dies geeft Hood een masterclass ‘The past and future of public administration and public management’. Als EUR-student en medewerker kun je hierbij zijn. Hood zal daarin het verleden, het heden en de toekomst van de studie en de praktijk van publiek management bespreken. “Daarin komen uiteraard ook verschillende thema’s uit zijn eigen werk ter sprake. Het zal een gedachtewisseling zijn met studenten, stafleden en andere geïnteresseerden, met name over de toekomst van management in de publieke sector”, verwacht Koppenjan.

Faculteit in de schijnwerpers

Niet alleen Christopher Hood staat tijdens de viering in de schijnwerpers. Centraal staat de faculteit Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

Ook geven rector magnificus Professor Huibert Pols en Erasmus Trustfonds-voorzitter Michiel Muller een presentatie. ESSB-decaan Henk van der Molen spreekt de diesrede ‘The Praise of Audacity’ (De Lof der Stoutheid) uit. Allemaal spreken zij over bijdragen aan de maatschappij.

Wil je erbij zijn? De Dies Natalis is op woensdag 8 november in de Aula in het Erasmusgebouw. Het begint om 15.15 uur.