De speech van de Rector Magnificus tijdens de opening van het Academisch Jaar is inhoudelijk gezien meestal niet heel interessant voor studenten. Daar kwam dit jaar verandering in, toen professor Huib Pols de aftrap van het project Students for Students aankondigde.

‘Het gaat erom dat studenten met elkaar en voor elkaar het onderwijs kunnen verbeteren’

Daniel Sieczkowski

Landelijke studentenorganisaties stonden dit voorjaar op hun achterste benen. De reden? De beloofde miljoenen die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs, bleken in veel gevallen niet naar het onderwijs te gaan, terwijl dat wel was beloofd. Ze voelden zich belazerd. Ook op de EUR leefden er al langer zorgen over de besteding van het geld. De plannen voor een Community for Learning and Innovation (zie kader) waren er wel, maar werden maar niet concreet. Alleen in plaats van klagen, namen studenten het heft in eigen hand, Universiteitsraadslid Daniel Sieczkowski voorop. Het resultaat is het programma Students for Students (S4S).

Kern van het programma is dat studenten die beter onderwijs willen zelf de mogelijkheid krijgen met ideeën te komen en die ook direct tot uitvoer te brengen, al dan niet met (financiële) steun vanuit de universiteit. “Dat kunnen verbeteringen in alle soorten en maten zijn”, legt Sieczkowski uit. “Verbredend of verdiepend, binnen de eigen faculteit of juist daarbuiten. Het gaat erom dat studenten met elkaar en voor elkaar het onderwijs kunnen verbeteren, op basis van hun eigen voorstellen.”

EARP

Ondanks dat de geneeskundestudent de voortrekker van het programma is, komt het plan niet helemaal uit zijn koker. “Het oorspronkelijke idee is afkomstig van hoogleraar anatomie Gert-Jan Kleinrensink. In 2003 kwamen een paar studenten naar hem toe voor extra lessen anatomie. Zij vonden dat dit onderwerp te weinig terugkwam in het reguliere geneeskundecurriculum en zochten naar extra verdieping. Als je bijvoorbeeld chirurg wil worden is geavanceerde kennis over de anatomie cruciaal”

Dat was het begin van het Eramus Anatomy Research Project (EARP). In eerste instantie begeleidde Kleinrensink zelf nog de extra bijeenkomsten in de avonduren, maar al snel namen studenten dat van hem over. “Inmiddels lopen er al ruim vijftien van dit soort initiatieven en is er door professor Kleinrensink ook een vaste structuur neergezet. Vanuit dit platform worden voor en door studenten extra onderwijsprogramma’s opgezet.”

Vuurdoop

‘Studenten geneeskunde hebben vaak geen idee hoe onderzoek eraan toe gaat bij bijvoorbeeld filosofie, economie of sociologie en andersom’

Daniel Sieczkowski

Sieczkowski hoopt met S4S niet alleen binnen het Erasmus MC een vaste structuur neer te zetten, maar wil het programma voor alle studenten optuigen. “We zijn hard op zoek naar goede ideeën. Het principe is simpel, het moet allemaal bottom-up vanuit de studenten komen en het geld moet ook direct naar de studenten. Ze krijgen dus echt de mogelijkheid actief betrokken te zijn bij het onderwijs.”

Het eerste pilotproject gaat binnenkort van start: The Research Group (TRG). “Tijdens dit project leren studenten tijdens verschillende masterclasses buiten de kaders van hun vakgebied te stappen. Studenten geneeskunde hebben vaak geen idee hoe onderzoek eraan toe gaat bij bijvoorbeeld filosofie, economie of sociologie en andersom.”

Proefkonijn

De reden dat juist dit project als proefkonijn moet dienen, is volgens Sieczkowski niet alleen praktisch. “Het team achter TRG komt hoofdzakelijk van het Erasmus MC en kent hierdoor het fenomeen S4S. Tegelijkertijd slaat TRG de perfecte brug van Hoboken, waar nu de meeste kennis en ervaring is met S4S, naar Woudestein. Ze fungeren als het ware als blauwdruk voor toekomstige initiatieven en laten iedereen vertrouwd met het concept.”

Na deze vuurdoop moet S4S echt beginnen. “Men zoekt nu naar een geschikte projectcoördinator en ondersteunende student-assistenten. Daarna gaat alles grootschaliger van start, ook qua promotie.” Een belangrijke fan heeft Sieczkowski in ieder geval al. “Huib Pols is al heel lang enthousiast, ook al tijdens verschillende vergaderingen van de U-raad. Hij zei dat het niet ligt aan het geld, maar aan de motivatie van de studenten. Hopelijk komt dat goed, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

De Community for Learning and Innovation (CLI) moet het antwoord van de EUR worden op de ontwikkelingen in onderwijsland. “We hebben één plek nodig waar we de combinatie van online, blended en fysiek onderwijs kunnen versterken”, zei Huib Pols tijdens de opening van het Academisch Jaar. De basis van die plek is het programma Digitaal = Normaal. Studenten en docenten kunnen onder andere een beroep doen op de CLI voor het digitaliseren van het onderwijs, het moderniseren van de faciliteiten en het verbeteren van de vaardigheden van zowel student als docent. Students for Students moet de plek binnen de CLI worden waar studenten direct invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs. De community wordt betaald met het geld dat vrijkwam toen in 2015 de basisbeurs werd afgeschaft. Hoeveel geld er precies naar S4S gaat, is nog niet bekend. Studenten met ideeën kunnen zich melden bij Daniel Sieczkowski. Aanmelden voor The Research Group kan hier.