Straks mogen niet alleen hoogleraren de doctorstitel uitreiken, maar ook sommige universitair hoofddocenten. De Eerste Kamer heeft ingestemde met een wet die het ius promovendi uitbreidt. Of universitair hoofddocenten aan de EUR ook de doctorstitel mogen uitreiken is nog niet bekend.

Momenteel mogen alleen hoogleraren, aangewezen door het College van Promoties, de rol van promotor vervullen. Toch zijn in de praktijk ook vaak universitair (hoofd)docenten betrokken bij de begeleiding. Dankzij de nieuwe wet kan het College van Promoties ook anderen dan hoogleraren het ius promovendi verlenen.

Internationalisering

Het wetsvoorstel van minister Bussemaker moet de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs bevorderen. Het idee achter de uitbreiding is dat goede onderzoekers ervan balen dat ze geen promotor zijn van promovendi die zij in de praktijk eigenhandig begeleiden. Het terughoudende promotierecht zou Nederland onaantrekkelijk maken voor buitenlandse onderzoekers.

In veel andere Europese landen is het promotierecht niet beperkt tot hoogleraren. Daarnaast weegt de eindverantwoordelijkheid over een promotietraject mee in sommige competities voor onderzoeksmiddelen, zoals bij de European Research Council.

Of universitair hoofddocenten van de Erasmus Universiteit ook daadwerkelijk zullen optreden als promotor is nog niet bekend. Het College van Promoties bespreekt de mogelijkheid eind deze maand.