Studenten die in een verenigingsbestuur zitten of in een medezeggenschapsorgaan kunnen vanaf komend collegejaar toch nog een aanvullende beurs krijgen. Eigenlijk zou de beurs na de zomer afgeschaft worden, maar het College van Bestuur stelt alsnog extra geld beschikbaar.

De Universiteitsraad heeft enkele maanden geleden aan het CvB gevraagd de aanvullende beurs niet af te schaffen. Daarmee hoopt de raad de besturen en medezeggenschapsraden toegankelijk te houden voor alle studenten. Lidmaatschap betekent vaak studievertraging, en dat is vooral voor studenten uit een minder rijk milieu een grote financiële uitdaging. De beurs moet die vertraging financieel compenseren.

Vorig jaar kregen 304 studenten een bestuursbeurs vanwege hun functie in het bestuur van een studentenvereniging. Daarnaast waren er 178 studenten die een beurs kregen voor een indivuele bestuursfunctie, bijvoorbeeld het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad.

Gezamenlijk kosten al die beurzen 902.000 euro per jaar. Daarvan gaat circa 126.000 euro naar de aanvullende beurzen.