Nog altijd zijn mannen in een relatie het hoogst opgeleid, al is dit aandeel in dertien jaar tijd iets afgenomen. Jonge vrouwen maken een inhaalslag, blijkt uit cijfers van het CBS.

Steeds meer mannen en vrouwen zijn hoogopgeleid. Het aantal vrouwen met een masterdiploma van een universiteit of hogeschool verdubbelde bijna tussen 2003 en 2016: van 5,9 naar 10,5 procent. Bij mannen was deze stijging lichter, van 10 naar 13 procent.

Kleine verschillen

Binnen een relatie zijn het nog altijd de mannen met het hoogste diploma op zak. Vooral onder ouderen is het gebruikelijker dat de vrouw lager is opgeleid dan de man.

Het gaat overigens vaak maar om kleine niveauverschillen, bijvoorbeeld een man met een wo-masterdiploma die een relatie heeft met een vrouw die een hbo-bachelor heeft afgerond.

Uit de cijfers blijkt dat stellen vaak even hoog opgeleid zijn. Vrouwen tussen de 25 en 35 jaar doen het beter dan oudere seksegenoten: ruim een derde van hen is hoger opgeleid dan de man. Bij 65-plussers geldt dit slechts voor 14 procent.

Niet alleen zijn vrouwen steeds vaker hoogopgeleid: ze vallen tijdens hun studie ook minder vaak uit dan mannen en behalen sneller hun diploma.