Op bijna alle faculteiten valt er dit jaar wat te kiezen bij de universiteitsraadverkiezingen. Alleen de bescheiden Faculteit der Wijsbegeerte heeft precies genoeg kandidaten voor het aantal beschikbare zetels: één.

In totaal stelden 27 studenten zich beschikbaar voor de verkiezingen. Dat is iets meer dan het historisch dieptepunt van vorig jaar (22), maar minder dan het jaar daarvoor (34). Het Erasmus MC en de ESHCC hebben in tegenstelling tot vorig jaar nu wel iets te kiezen.

Voor medewerkers valt traditioneel minder te kiezen, meestal komt het aantal kandidaten precies overeen met het aantal zetels. Dat is ook dit jaar het geval. Uitzondering is de Erasmus School of Law, waar drie kandidaten strijden voor één zetel.

Nieuwe stemronde

De Rotterdam School of Management en het International Institute of Social Studies (ISS) komen nog één kandidaat te kort. Bij een tekort aan kandidaten wordt twee maanden na de verkiezingen een nieuwe stemronde uitgeschreven, op voorwaarde dat er dan wel zicht is op een kandidaatstelling.

De universiteitsraadsverkiezingen worden dit jaar gehouden van 18 tot en met 25 april.