‘Scriptiedokters’ werpen zich tegen betaling op als redders in nood van veel (master) studenten. Maar enkele jaren geleden werden zij nog radicaal afgewezen door examencommissies. Hoe zit dat nu?

Een seconde of twintig – meer tijd is er niet voor nodig om via Google te concluderen dat er meer dan genoeg aanbod van betaalde scriptiehulp is. Van verse alumni die een extra zakcentje proberen te verdienen, tot zeer professionele bureaus: scriptiedokters zijn er in alle soorten en maten. Maar mag je hier als student eigenlijk wel gebruik van maken? EM zoekt het uit door de acht examencommissies op de EUR tien fictieve casussen voor te leggen van studenten die voor hun scriptie in meer of mindere mate gebruikmaakten van (betaalde) hulp.

Geoorloofd of niet?

De belangrijkste conclusie: betaalde hulp is toegestaan. Althans, zolang je geen studie volgt die onder de ESHCC valt. Die faculteit accepteert als enige geen enkele vorm van professionele hulp. Collega-faculteiten maken geen onderscheid op basis van de vergoeding, maar wel op basis van het soort hulp. “Het verschil tussen betaalde of vriendendiensten is daarbij niet van belang”, zegt Barbara van Zeijl van de examencommissie FSW. Haar collega’s van iBMG noemen het ‘verder niet relevant’ of er betaald is voor de hulptroepen die door een student zijn ingeschakeld.

Rest de vraag: welke vormen van hulp worden toegestaan? Wat je ook studeert, iemand anders inschakelen om het uiterlijk van je scriptie te laten verzorgen leidt niet tot problemen. Ook een externe spellingscontroleur of coaching tijdens het traject is bij geen enkele faculteit verboden.

Een grijs gebied

Uit de antwoorden blijkt wel dat er een grijs gebied is waarin de examencommissies het lang niet altijd met elkaar eens zijn. Hulp bij het gebruik van SPSS bijvoorbeeld. Hele analyses door iemand anders laten uitvoeren gaat de commissies te ver, maar assistentie bij de interpretatie is voor de faculteit Wijsbegeerte (FWB) geen enkel probleem. ”Als dat hulp bij het schrijven betekent, dient de student dat in het voorwoord te vermelden”, zegt Paul Schuurman, voorzitter van de examencommissie van de FWB.

Meedenken over de onderzoeksvragen en de structuur van de scriptie is een ander twijfelgeval. Veel studies wijzen dit af, maar de faculteit iBMG is volgens haar examencommissie wat soepeler. ”De hulp moet natuurlijk niet het werk overnemen, maar bijles is niet verboden.”

Onbetwistbare fraude

Naast de twijfelgevallen zijn er natuurlijk de overduidelijke fraudegevallen. Zo zien alle faculteiten puur plagiaat in het laten schrijven van (delen van) de tekst, deze laten vertalen naar het Engels of het helemaal overnemen van andermans scriptie. Rode draad van de rondgang is dat ‘scriptiedokters’, betaald of onbetaald, ten dele geaccepteerd én legaal zijn. “Onderzoek is tegenwoordig teamwerk”, verklaart Gerjo van Osch, verantwoordelijk voor het masteronderzoek bij de opleiding Geneeskunde.

Natuurlijk zijn er nog steeds genoeg vormen van hulp die verboden zijn, maar dikwijls is het op de hoogte stellen van de begeleider de enige voorwaarde voor het mogen inschakelen van een scriptiedokter.