De EUR doet verkennend onderzoek naar de nut en noodzaak van een ombudsfunctie. Dit op aandringen van EUROPA (lokaal vakbondsoverleg EUR) en de Universiteitsraad. Over twee maanden kunnen we resultaten verwachten.

Een ombudsman of –vrouw is een onpartijdige klachtbehandelaar die gevraagd en ongevraagd onderzoek zou kunnen verrichten. Tijdens de reorganisatie van het University Support Centre had de EUR al een ombudsfunctie, maar die was tijdelijk. Daar konden alleen mensen terecht die te maken hadden met de reorganisatie. Vanuit verschillende organisaties kwam naar aanleiding van die functie de vraag of het niet nuttig zou kunnen zijn een vaste ombudsfunctie op de EUR te hebben.

‘Lage aantal ombudsmannen een doorn in het oog’

Daarom is de EUR nu een onderzoek gestart. Ze zullen inventariseren wat de mogelijkheden nu zijn om klachten in te dienen en of er nog hiaten zijn die een ombudsman of –vrouw zou kunnen opvullen. Daarvoor praten ze met verschillende experts.

Lies Poesiat, voorzitter van de Vereniging Ombudsmannen in het Hoger Onderwijs, trok in november al aan de bel. Ze vond het ‘lage aantal ombudsmannen in het hoger onderwijs een doorn in het oog’. Ombudsmannen zijn volgens haar broodnodig voor studenten om de vele klachten in het hoger onderwijs terug te dringen.