Sommige wetenschappers ervaren op de Nederlandse universiteiten een ‘glazen plafond’ vanwege hun politieke opvattingen, stelde Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD) onlangs in een debat met PvdA-minister Jet Bussemaker. Duisenberg pleitte voor een onderzoek naar politieke voorkeuren op universiteiten.

Bussemaker piekert er niet over. “Ik heb nog nergens een onderzoek gelezen dat rechtse wetenschappers geen kans hebben op de universiteit”, verklaarde ze dinsdag in een interview met het HOP. “Ik denk dat de politieke voorkeuren van wetenschappers vrij divers zijn, maar dan nog: de overheid moet zich daar niet mee bemoeien.”

Zelfcensuur

Duisenberg diende een motie in, die dinsdag steun kreeg van PVV, CDA, SGP en nog een paar kleine fracties. De regering moet de KNAW vragen om een ‘nadere beschouwing en advies’ over dit onderwerp.

Het idee is dat het vrije woord te allen tijde de ruimte moet krijgen ‘binnen de wetenschappelijke waarheidsvinding’. Duisenberg verwijst naar discussies in het buitenland over ‘homogeniteit, zelfcensuur en het gebrek aan diversiteit in de wetenschap’. Daarmee doelt hij vermoedelijk op de discussies in Amerika, waar conservatieve wetenschappers het moeilijk zouden hebben om voet aan de grond te krijgen bij universiteiten.