De VVD vindt dat universiteiten te weinig politiek divers zijn. De partij wil daarom dat minister Bussemaker onderzoek gaat doen naar de politieke kleur van universiteiten, maar dat vindt zij onzin. “We gaan van universiteiten en hogescholen geen politiek correcte organisaties maken.”

Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD) zei woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer dat hem “verschillende berichten bereikten” dat er bij universiteiten te veel sprake is van één politieke kleur. Volgens hem is dit zeer onwenselijk, omdat een overheersende politieke kleur er volgens Duisenberg voor zorgt dat de uitkomsten van onderzoek op elkaar lijken. Daarnaast vindt hij dat bepaalde wetenschappers op deze manier buitenspel worden gezet.

Fel

Bussemaker reageerde fel op de beschuldigingen. “Dit ga ik niet doen. We gaan niet van universiteiten en hogescholen politiek correcte organisaties maken.” Het gaat in de wetenschap om de inhoud, benadrukte de minister. “Inventariseren welke politieke voorkeuren er zijn, staat daar haaks op.”

Dankzij de verzuiling is er al veel diversiteit in de wetenschap, zei de minister. “De universiteit en de wetenschap kunnen ook niet zonder tegenspraak. Politieke diversiteit is van groot belang, zodat debatten, met behoud van onafhankelijkheid, breed gevoerd kunnen worden.”

De universiteit en de wetenschap kunnen ook niet zonder tegenspraak

Jet Bussemaker

Duisenberg nam echter geen genoegen met deze antwoorden. Hij overweegt een motie in te dienen waarin hij alsnog om het onderzoek vraagt.