De Europese universiteiten roepen de Amerikaanse president Donald Trump op om het inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden onmiddellijk in te trekken. Zijn decreet kan de wetenschap wereldwijd schaden.

De tijdelijke inreisbeperkingen die de Amerikaanse president vrijdag afkondigde zullen niet alleen gevolgen hebben voor individuele onderzoekers uit de zeven moslimlanden, schrijft de vereniging van Europese Universiteiten EUA. Overal ter wereld belemmeren ze het vrije verkeer van studenten en onderzoekers die betrokken zijn bij internationaal onderzoek en grensoverschrijdende studieprogramma’s.

Academici uit de zeven landen die al in de VS werken kunnen geen internationaal bronnenonderzoek of veldwerk meer doen, en ook geen congressen bezoeken als ze daarna niet meer mogen terugkeren. Daar heeft de hele wetenschappelijke wereld last van.

Aanpassen of intrekken

De Europese universiteiten willen dat Trump zijn maatregelen snel intrekt of zo aanpast dat het vrije verkeer van personen en kennis niet langer in gevaar komt.

Nederland en Duitsland hebben de Amerikaanse regering om nadere uitleg gevraagd. Zaterdag maakte het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid overigens bekend dat personen uit de zeven landen die over een permanente verblijfsvergunning (green card) beschikken toch mogen terugkeren naar de VS.