Er komt hoogstwaarschijnlijk een einde aan de ongemengde traditie van de twee corpora in Rotterdam. De concrete plannen voor een fusie tussen het RSC en de RVSV zijn in de maak. Zodra deze af zijn zullen leden over de plannen stemmen.

De verenigingen organiseren deze en volgende maand verschillende workshops waarin de leden hun visie kunnen delen over de op handen zijnde fusie. De eerste avond vond afgelopen week plaats: “De leden waren over het algemeen positief. Het plan is om zoveel mogelijk ongemengde aspecten van de verenigingen, zoals de ongemengde huizen en jaarclubs, te laten voortbestaan”, zegt Henriette Claus, preses van de RVSV.

'Geen donderslag bij heldere hemel’

De geruchten dat het RSC en de RVSV zouden gaan fuseren deden al langer de ronde. “Het is ook niet alsof dit een donderslag bij heldere hemel is, er wordt al een aantal jaren over een fusie gesproken”, relativeert Ewout Ketelaars, president van het RSC. Afgelopen december hakten de colleges en besturen van het RSC en de RVSV de knoop door en schreven ze in een brief aan de leden dat ‘in een gemengde vereniging de toekomst ligt’.

Claus merkte dat veel leden al langer neigen naar een gemengde vereniging en vindt dat het dus ligt in de lijn der verwachting. “De gemengde activiteiten trekken veel meer mensen dan de ongemengde activiteiten. Bovendien zitten we al sinds 1973 in hetzelfde pand.”

Fusie is niet voor het geld

Ketelaars benadrukt dat de redenen voor de fusie niet financieel zijn, de motieven liggen ergens anders. “Door de krachten te bundelen kunnen we meer bereiken: een rijker verenigingsleven, een andere dynamiek en meer diversiteit,” zegt hij. “Denk bijvoorbeeld aan activiteiten overdag in plaats van alleen ’s avonds,” vult Claus hem aan. Daarnaast willen de verenigingen hun gezamenlijke pand verbouwen. “Samen hebben we meer slagkracht om dat goed aan te pakken”, denkt Claus.

Zodra het concrete plan af is, zullen de besturen en senaten het voorleggen aan de vereniging in hun Algemene Ledenvergaderingen. Wanneer dat gaat gebeuren, weten de presides nog niet. Wel heeft Ketelaars het voornemen de fusie nog dit bestuursjaar te regelen. Ze zien de stemming met vertrouwen tegemoet.

Facebookpagina tegen de fusie

Op facebook is een pagina opgericht tegen de fusie onder de naam ‘Stem tegen fusie RVSV – RSC’.  Inmiddels heeft de pagina meer dan honderd likes. De presides zijn er niet van onder de indruk. Ketelaars noemt het een ‘uit de hand gelopen grap’. En Claus legt uit: “De pagina is afkomstig van oud-leden. Hun mening en hulp is belangrijk, maar het is aan de huidige generatie om te beslissen over de toekomst van de vereniging.”