Alle faculteiten kregen in september meer eerstejaarsstudenten in de collegebanken dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de definitieve inschrijvingscijfers voor dit collegejaar.

Alleen bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) nam netto het totaal aantal studenten licht af, met 1,4 procent. Daar studeerden dus meer studenten af (of ze stopten met hun studie) dan zich aanmeldden. Toch heeft het instituut geen reden tot zorg: ook daar groeide het aantal eerstejaars.

Uitschieter is het kleine Erasmus University College, waar het aantal studenten (volgens plan) met 51 procent groeide. Ook de kleinste faculteit (Wijsbegeerte) doet het ondanks de onrust van de afgelopen jaren weer goed: daar zijn dit jaar 17,6 procent meer studenten. Mogelijk een gevolg van de ingevoerde Double Degree, waarbij studenten tegelijkertijd zowel een eigen opleiding als een Filosofiebachelor kunnen afronden.

De Rotterdam School of Management blijft de grootste faculteit met 6.266 studenten, een stukje groter dan nummer twee Erasmus School of Economics (5.960).