De kwaliteit van de Erasmus Universiteit gaat achteruit. Dat constateren de makers van de Keuzegids Universiteiten 2017, een onafhankelijke vergelijkingsgids van bacheloropleidingen op universiteiten.

De scores van de EUR zijn het afgelopen jaar het sterkst gedaald van alle Nederlandse universiteiten. Volgens de onderzoekers ‘lijken de onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren vooralsnog nadelig uit te werken’. Verder zou de overstap naar kleinschaliger onderwijs niet vlekkeloos verlopen, klagen studenten over de faciliteiten en is er volgens de Keuzegids een gebrek aan werkplekken en kleine zaaltjes.

Opvallend is dat vooral bij de opleiding Psychologie, waar de vernieuwingen een aantal jaar geleden juist begonnen, de waardering van de studenten sterk gedaald is.

Wageningen weer de beste

De Wageningen Universiteit is ook dit jaar weer de beste universiteit van Nederland. Elf van de twintig beste bacheloropleidingen zijn te volgen aan die universiteit. De EUR heeft, net als bijvoorbeeld de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam, geen enkele opleiding in de top-20 staan.

De Keuzegids komt elk jaar uit en is bedoeld voor aankomende studenten. De gids rangschikt de bacheloropleidingen onder andere op grond van studentenoordelen, de mening van deskundigen, gegevens over uitval van studenten en het aantal contacturen.