Opleidingen met een studentenstop kunnen Nederlandse studenten geen voorrang geven op Europese studenten, schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Een deel van de oppositie is niet overtuigd.

Is het wel zo eerlijk dat Nederlandse en buitenlandse studenten evenveel kans maken bij een opleiding met een numerus fixus, vroeg Kamerlid Harm Beertema (PVV) zich af. Moet een Nederlandse student geen voorrang krijgen?

Hij diende hierover een motie in. De Tweede Kamer had toch al moeite met de studentenstops die technische universiteiten aankondigden. Sommige fracties vonden het vreemd dat Nederlandse studenten straks worden afgewezen terwijl buitenlandse studenten wel een plek krijgen. Onder meer de SP, het CDA en de SGP stemden dinsdag voor de PVV-motie.

 

 

 

Te makkelijk gedacht

Minister Bussemaker had deze motie ontraden tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Ze benadrukte het belang van internationale studenten, die universiteiten geld opleveren en daarnaast helpen de international classroom vorm te geven.

Het CDA nam geen genoegen met dat antwoord. Drie op de vier buitenlandse studenten vertrekken na afstuderen weer uit Nederland. Kun je hun plaatsen dan niet beter reserveren voor Nederlanders?  Dat vond de minister te makkelijk gedacht. “Ik denk niet dat werkgevers er blij mee zouden zijn als wij geen plekken meer zouden hebben voor buitenlandse studenten”, zei ze.

Niet-Europeanen ontmoedigen

In een aanvullende brief aan de Tweede Kamer legde ze bovendien uit dat een voorkeursbehandeling eigenlijk niet kan: wettelijk gezien mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen EU- en Nederlandse studenten. Wel zou een universiteit studenten van buiten Europa kunnen ontmoedigen met hoge collegegelden, gaf ze toe.

Toch bleek uit haar antwoorden dat ze het al met al geen goed idee vindt om buitenlandse studenten te weren. Een meerderheid van de Kamer is het met haar eens. Twee jaar geleden had de SP ook al vragen gesteld over dit onderwerp en het kabinet volgde toen dezelfde koers.

Daarbij verwees het kabinet naar eerder onderzoek van het Centraal Planbureau waaruit bleek dat er maar verrassend weinig buitenlandse studenten in Nederland hoeven te blijven voor een positief effect op de economie. Nederland maakt ‘winst’ op buitenlandse studenten.