Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn er minder universitaire opleidingen met een numerus fixus. In 2015 hadden 63 wo-opleidingen een studentenstop, dit jaar zijn dat er 49.

Dat komt onder meer door de psychologieopleidingen. Verder mag iedereen met het juiste diploma op zak beginnen aan bijvoorbeeld de opleidingen ‘gezondheid en leven’ van de Vrije Universiteit, ‘biomedische wetenschappen’ in Maastricht en ‘notarieel recht’ in Leiden.

Recordaantal in 2013

In 2013 hanteerde een recordaantal van 88 universitaire opleidingen een studentenstop, waaronder ook studies als rechten. Het leidde tot Kamervragen: misbruikten opleidingen de numerus fixus om de beste studenten te kunnen selecteren? In principe mogen namelijk alleen dure en intensieve opleidingen hun studentenaantallen beperken. Ook een slechte arbeidsmarkt voor afgestudeerden kan een reden zijn.

Onderwijsminister Jet Bussemaker liet toen weten dat selectie aan de poort voor gewone opleidingen verboden is en dat de numerus fixus niet “niet het middel is om onderwijskwaliteit te verhogen”.

In de twee jaren daarna nam het aantal fixusopleidingen in het wo licht af, maar in het hbo bleef het groeien. Begin juni meldde minister Bussemaker aan de Tweede Kamer dat ze de Onderwijsinspectie liet uitzoeken of opleidingen misbruik maken van de numerus fixus.

'Geen concrete aanwijzingen'

De Onderwijsinspectie concludeerde dat er ‘geen concrete aanwijzingen zijn dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat’. Wel bleken selectieve opleidingen minder mannen en minder allochtone studenten te trekken.

De minister verwacht hoe dan ook dat het aantal opleidingen met een studentenstop volgend jaar flink afneemt. Vanaf 2017 mag er namelijk niet meer geloot worden. Fixusopleidingen moeten al hun studenten vanaf dat jaar zelf selecteren, en dat is veel werk. Opleidingen mogen namelijk niet alleen maar letten op cijfers, ook motivatie en geschiktheid moeten meewegen.