Het aantal Wob-verzoeken dat binnenkomt bij de Erasmus Universiteit is dit kalenderjaar fors toegenomen. Waren het er in 2015 nog maar vijf, nu staat de teller al op 24.

Een Wob-verzoek is een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheden en bestuursorganen, en ook de universiteit, zijn bij zo’n verzoek, op een aantal uitzonderingen na, verplicht documenten beschikbaar te bestellen.

Minder aanvragen vanuit de journalistiek

Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken Jerimi van Laar heeft geen duidelijke verklaring voor de stijging. “In alle eerlijkheid niet nee. De aanvragen zijn heel divers. Waar je bij de stijging van het aantal beroepszaken een verklaring kan vinden in de invoering van het leenstelsel, kun je dat hier nauwelijks. Hooguit iets algemeens als ‘de juridisering van de samenleving’.”

Volgens Van Laar zijn er dit jaar opvallend genoeg minder Wob-verzoeken vanuit de journalistiek. “Het zijn vooral aanvragen waar commerciële belangen achter zouden kunnen liggen, zoals over open access of vragen over huurprijzen van kantoorruimte.”

'Kom gewoon even praten'

Ook kreeg de EUR een Wob-verzoek van een student over het bindend studieadvies. “Dan denk ik wel: als je nou gewoon even was komen praten, had je een veel duidelijker verhaal gehad dan met een Wob-verzoek”, zegt Van Laar daarover.

Zijn afdeling heeft het druk met de vele Wob-verzoeken, maar desondanks wil hij benadrukken dat elk verzoek ‘heel integer behandeld wordt door faculteiten en ondersteunende diensten’. “Mensen zoeken echt hele mailboxen door, iedereen wil alles overleggen. Dat kost capaciteit en dat brengt onze afdeling wel in de problemen. Het betekent dat we aan bepaalde andere zaken niet meer toekomen.”