Studenten hebben nog nooit zoveel klachten ingediend als het afgelopen jaar, blijkt uit een rondgang langs universiteiten en hogescholen. Ook het CBHO, de rechtbank voor het hoger onderwijs, behandelt steeds meer zaken.

Als studenten het oneens zijn met een beslissing van hun universiteit, kunnen ze een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) of bij het College van Bestuur, afhankelijk van het onderwerp. Verreweg de meeste klachten komen bij het CBE binnen en gaan over het bindend studieadvies, tentamencijfers of fraude. Het college van bestuur behandelt onder meer klachten over het collegegeld en problemen met de inschrijving.

Sterke toename

Uit een inventarisatie van het Hoger Onderwijs Persbureau blijkt dat het aantal beroepschriften bij de CBE’s sterk toeneemt. In 2013 kregen twaalf universiteiten (de TU Eindhoven kon geen cijfers noemen) zo’n 1.700 officiële klachten binnen en het jaar erop ruim 1.900. In 2015 zette de groeispurt door naar ruim 2.000 stuks, een stijging van bijna 20 procent in vergelijking met 2013. Het einde lijkt nog niet in zicht.

Drukker bij de onderwijsrechtbank

Studenten stappen ook vaker naar de rechter als ze geen gelijk krijgen bij hun onderwijsinstelling. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs krijgt het steeds drukker. In 2010 behandelde de onderwijsrechtbank nog honderd zaken. Vijf jaar later waren dit er ruim drieënhalf keer zoveel: 367. Dit jaar lijkt de stijging weer wat af te vlakken. “Dit komt doordat er het afgelopen jaar weinig grote wetswijzigingen zijn geweest”, vermoedt CBHO-secretaris Monique van Fessem.