Nederland is gezakt naar de zestiende plaats op de Global Gender Gap Index 2016, die woensdag uitkomt. Dat is drie plaatsen lager dan vorig jaar. Burundi, Namibië en Zuid-Afrika zijn Nederland voorbijgestreefd.

IJsland is net als vorig jaar koploper als het om gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaat. De jaarlijkse graadmeter naar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is uitgevoerd in 144 landen door onderzoeksinstituut INSCOPE van de Erasmus Universiteit, onder leiding van hoogleraar Henk Volberda.

Geen progressie

Nederland heeft in tegenstelling tot andere landen geen progressie geboekt op het gebied van arbeidsparticipatie en inkomensgelijkheid. Vrouwen in Nederland hebben overwegend een parttime baan en hun aandeel in leidinggevende functies blijft ook sterk achter.

Vrouwen zijn in Nederland nog steeds ondervertegenwoordigd in management functies (26 procent is vrouw), in bestuursfuncties (slechts 24 procent van de zetels van Raden van Bestuur) en in Research & Development-functies (28 procent). Vrouwen doen in Nederland ten opzichte van mannen twee keer zoveel meer onbetaald werk en vervullen nog steeds meer gezinstaken.

170 jaar

Ook wereldwijd valt de vooruitgang de onderzoekers tegen: in het huidige tempo duurt het nog 170 jaar voordat de economische gelijkheid tussen beide seksen is behaald.

De Global Gender Gap index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen, waarbij is gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed, gezondheidszorg en levensverwachting.