Danone en de Universiteit Utrecht kunnen gerust samenwerken, schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Het is zelfs goed dat dit gebeurt.

De bewindslieden reageren op een uitgebreid artikel in de Groene Amsterdammer over de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en zuivelbedrijf Danone. Het bedrijf zou te veel profiteren van publieke financiering, was de teneur, al was het maar omdat het alle patenten in de schoot geworpen kreeg. Bovendien zou Danone de onafhankelijkheid van wetenschappers in het gedrang brengen.

Yoghurtdrankje tegen dementeren

Zo bracht het bedrijf een yoghurtdrankje op de markt dat het geheugen van dementerenden zou verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek zou het hebben aangetoond, maar critici haalden die claim in een mum van tijd onderuit.

Volgens De Groene zou Danone bovendien de onderzoeksvragen kunnen sturen. Wetenschappers buigen zich over koemelkallergie omdat het bedrijfsleven daar belangstelling voor heeft. Allerlei wetenschappers werken zowel bij Danone als aan de universiteit, zodat De Groene nauwelijks nog de scheidslijn tussen bedrijf en universiteit kon ontwaren.

'Onafhankelijkheid niet in het geding'

Toch zien de bewindslieden geen probleem. De onafhankelijkheid is niet in het geding, menen ze, al is het maar dankzij de gedragscode die de universiteiten onderling hebben afgesproken. Bovendien zouden er goede afspraken zijn gemaakt over de samenwerking: de wetenschappers kunnen bevindingen gewoon publiceren. Daarnaast heeft de samenleving ook baat bij sterke en innovatieve bedrijven: die zorgen voor werkgelegenheid.

Kortom, de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Danone past prima in het Nederlandse beleid.