Bestuurders van de Erasmus Universiteit zijn niet onzorgvuldig geweest bij hun declaraties. Dat schrijft de Erasmus Universiteit in een brief aan de Onderwijsinspectie. Die had om toelichting gevraagd op eerder geconstateerde onzorgvuldigheden in de declaraties van 2013 en 2014.

“Naar aanleiding van de vraag van de Onderwijsinspectie hebben we nader onderzocht of de onzorgvuldigheden ook declaraties van en vergoedingen aan bestuurders betroffen. Dat blijkt niet het geval. Alle declaraties van bestuurders worden al jaarlijks door controlorganisaties nagelopen. De Raad van Toezicht heeft de overzichten geaccordeerd. Naar aanleiding van het verzoek van de Onderwijsinspectie zijn de overzichten nogmaals nagelopen”, schrijft een woordvoerder van de universiteit in een schriftelijke reactie.

Binnen de foutmarge

De onzorgvuldigheden die eerder waren geconstateerd zijn dus niet begaan door bestuurders én ze vallen onder de ‘rapportagetolerantie’, waardoor er niet meer aan het ministerie gerapporteerd hoeft te worden. Bij onderzoeken door de accountant naar declaraties geldt een rapportagetolerantie van 1 procent, met andere woorden: zodra de gevonden fout groter is dan 1 procent moet deze aan het ministerie gerapporteerd worden. Dat blijkt voor 2014 niet het geval te zijn.