Jonge academici vinden weer sneller een baan dan twee jaar geleden. Toch is anderhalf jaar na afstuderen nog altijd 7 procent werkloos, blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktrapportage van universiteitenvereniging VSNU. Twee jaar geleden zat nog 10 procent van alle recent afgestudeerde academici werkloos thuis.

Lang niet iedereen vindt een baan op niveau. In de techniek is de werkloosheid het laagst (zo’n 3 procent) en in de taal & cultuur het hoogst (14 procent). De werkloosheid is vooral onder juristen sterk gedaald, van 15 naar minder dan 10 procent.

69 Procent werkt op academisch niveau

De cijfers liggen gevoelig, omdat de lage werkloosheid onder academici jarenlang een van de argumenten was voor het afschaffen van de basisbeurs. Hoogopgeleiden zouden nagenoeg zeker zijn van een baan, was de gedachte, dus konden ze hun studieschuld makkelijk aflossen.

Uit het rapport blijkt dat van alle afgestudeerden met een baan 69 procent op academisch niveau werkt, en dat is drie procentpunt meer dan twee jaar geleden. Verder werkt 21 procent op hbo-niveau. Eén op de tien werkt op mbo-niveau of kon op de vraag van de onderzoekers geen antwoord geven.

Negatief over voorbereiding op arbeidsmarkt

Begin dit jaar ontstond er ophef over de arbeidsmarktvooruitzichten van jonge afgestudeerden: de voorlichting aan studiekiezers bleek niet te kloppen. Universitaire afgestudeerden vonden minder makkelijk een baan op niveau dan werd voorgespiegeld. Vooral onder psychologen was de situatie bedroevend: die belandden vaak in onbetaalde stages of ‘werkervaringsplekken’.

In het rapport willen de universiteiten hier niet helemaal aan voorbij gaan. Ze benadrukken dat slechts zeventig personen (0,8 procent van alle respondenten) zeggen dat ze een werkervaringsplek hebben, stage lopen of vrijwilligerswerk doen. “Hoewel dit een gering aantal respondenten betreft valt wel op dat deze voornamelijk afkomstig zijn uit de opleidingen pedagogiek, psychologie en sociologie”, aldus het rapport.

Over deze drie opleidingen staat verder niet zo veel in het rapport, maar wel over het hele domein ‘gedrag & maatschappij’. Daarin blijken afgestudeerden nogal negatief over de voorbereiding op de arbeidsmarkt: bijna één op de vier vindt dat de opleiding in geringe mate of helemaal niet goed voorbereidt op een baan. Alleen bij taal & cultuur zijn ze hierover nog iets somberder.

Voor de rapportage zijn vorig jaar bijna 38.000 afgestudeerden van masteropleidingen benaderd. Ruim één op de vijf alumni deed mee, oftewel ruim 8.000 recent afgestudeerde academici.