Pas afgestudeerde academici waren vorig jaar twee keer zo vaak werkloos als in 2009, blijkt uit de nieuwe WO-monitor. Eén op de tien had anderhalf jaar na afstuderen nog geen baan.

Academici die wel een baan vonden, moesten er langer naar zoeken en werkten ook iets vaker onder hun niveau. Het gemiddelde maandsalaris van 2.783 bruto is bovendien vijftig euro lager dan in 2009, meldt universiteitenvereniging VSNU.

Economische tegenspoed

De economische tegenspoed is duidelijk terug te zien in de nieuwe cijfers. Hoewel veel academici een baan vinden, zijn het er veel minder dan in 2009, toen de werkloosheid slechts vijf procent was. Nu heeft één op de tien alumni kort na het afstuderen geen baan. In 2013 werkte 66 procent op universitair niveau, in 2009 was dat net iets hoger: 69 procent.

Liever een andere studie

Van de werkloze academici had 29 procent achteraf gezien liever voor een andere opleiding gekozen. Onder degenen met een baan is dat slechts vijftien procent. De afgestudeerden zijn net iets minder te spreken over de mate waarin hun opleiding hen voorbereidde op de arbeidsmarkt, al was nog altijd 57 procent daar heel tevreden over. In 2009 was dat 63 procent.

WO-monitor

De WO-monitor is een tweejaarlijkse enquête onder alumni, een tot twee jaar na hun afstuderen van een master. Meer dan achtduizend academici beantwoorden tal van vragen over hun zoektocht naar een baan, hun startsalaris en hun opleiding.

EUR-student zit gebakken

Universiteiten maken ook zelf analyses van de data uit de WO-monitor. De opvallendste uitkomst voor de Erasmus Universiteit was dat afgestudeerden met een baan maandelijks gemiddeld zo’n 600 euro bruto meer verdienen dan andere Nederlandse alumni. HOP/TF