Het aantal studenten met een lening is in 2015 flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woensdag bekendmaakte.

96 duizend universitaire studenten leenden in 2015 geld bij DUO. Een jaar eerder waren dat er nog 82 duizend. Die stijging komt niet door een toename van het aantal studenten. In 2014 leende 32,2 procent van de studenten, in 2015 was dat 37 procent. Ook in het hbo is een flinke toename te zien van het aantal lenende studenten. Hun aantal groeide van 112 duizend (25,1 procent) naar 130 duizend (29,4 procent).

Echt een verrassing is de stijging van het aantal lenende studenten niet. Door de invoering van het ‘studievoorschot’ krijgen studenten die dit collegejaar aan een bachelor- of een masteropleiding begonnen geen basisbeurs meer.

Wil je meer weten over de gevolgen van het leenstelsel? In de nieuwe EM besteden we daar uitgebreid aandacht aan. Pak EM #9 donderdag uit de bakken op de campus, of lees het magazine online.