Drie wetenschappers van de Erasmus Universiteit ontvangen een Vidi-beurs. Onderzoeksfinancier NWO maakte vrijdag alle 87 gehonoreerde aanvragen bekend.

Sociale media, stresshormonen en rechtspraakcultuur

Mediawetenschapper Daniel Trottier (ESHCC) ontvangt de Vidi-beurs voor een project over Digital Vigilantism. Hij doet onderzoek naar veiligheid, privacy en sociale media. Internist-endocrinoloog Liesbeth van Rossum (EMC) krijgt de subsidie voor haar onderzoek naar stresshormonen als risicofactor van overgewicht en de complicaties daarvan.

De derde Rotterdamse wetenschapper die haar aanvraag beloont ziet met de Vidi-beurs is Elaine Mak (ESL), bijzonder hoogleraar Empirische studie van het publiekrecht (en per 1 juni hoogleraar in Utrecht). Zij onderzoekt in hoeverre de rechtspraakculturen in EU-lidstaten zich kunnen ontwikkelen tot één Europese rechterlijke cultuur.

Meeste Vidi's naar Leiden, Delft en Amsterdam

Dit jaar sleept de TU Delft de meeste beurzen in de wacht. Tien wetenschappers behoren tot de gelukkigen. Hierna volgen de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam: zij krijgen er respectievelijk acht en zeven. Van de universitaire ziekenhuizen scoren Leiden, Groningen en Amsterdam (UvA) het best: NWO kent die UMC’s ieder drie beurzen toe.

Weinig vrouwen

De kans op een beurs was kleiner dan vorig jaar. Van de 572 aanvragen werden er maar 87 goedgekeurd. Opvallend is het geringe aantal vrouwen dat een aanvraag indiende: 375 mannelijke wetenschappers schreven zich in voor de subsidie, tegenover 197 vrouwen. 60 mannen zagen hun aanvraag gehonoreerd, ten opzichte van 27 vrouwen. Het honoreringspercentage lag dit jaar lager dan vorig jaar: 15 procent ten opzichte van 17 procent in 2015.

De Vidi-beurzen worden jaarlijks uitgereikt door NWO. Het is een van de talentbeurzen die de onderzoeksfinancier uitreikt. Ze zijn bedoeld voor onderzoekers die al enkele jaren ervaring hebben en bedragen maximaal 800 duizend euro.