Nooit eerder waren er zo veel internationale studenten in Nederland. En de Erasmus Universiteit draait mee in de top: alleen in Maastricht zijn meer internationale studenten.

Bijna 75.000 internationale studenten volgen hier een volledige bachelor- of masteropleiding, meldt EP-Nuffic. Bijna één op de zeven eerstejaars komt uit het buitenland (13,8 procent). In 2006 was dat maar één op de twaalf (8,4 procent).

Maastricht

Koploper is nog steeds de Universiteit Maastricht, met 54 procent internationale studenten: zesduizend in de bacheloropleidingen en nog eens 2.500 in de masters. Daarna volgen Rotterdam (4.577) en vlak daarachter Groningen (4.571).

Ook elders is de internationale student allang geen uitzondering meer. Aan de universiteiten van Wageningen, Delft, Twente komt net als in Rotterdam één op de vijf uit het buitenland. En het worden er steeds meer.

Promotie

Er zit vooral groei in het aantal studenten uit de elf landen waar EP-Nuffic een zogeheten NESO-kantoor heeft, een soort ambassade voor het hoger onderwijs. “Goede promotie is heel belangrijk”, zegt directeur Freddy Weima. “We moeten niet alleen foldertjes uitdelen. Bij voorlichtingsdagen in het buitenland nemen we graag alumni mee die kunnen vertellen hoe het hier echt is.”

Wat hem betreft gaat Nederland meer investeren in de promotie van het Nederlandse hoger onderwijs.  “Twee weken geleden was ik in Amerika. Daar doen we eigenlijk niets. Er is zelfs geen onderwijsattaché meer op het consulaat. Er studeren maar 650 Amerikanen in Nederland, terwijl een goede studie daar bijna niet meer te betalen is. Het aantal Britse studenten is verdrievoudigd sinds het collegegeld daar is verhoogd.”

Duitsers

Verreweg de meeste internationale studenten (meer dan 22.000) komen uit Duitsland, al zijn dat er minder dan voorheen. Ook China (4.342 studenten), België (2.668) en Italië (2.618) zijn goed vertegenwoordigd.

“Als er alleen maar Duitsers zouden komen, zou het niet goed zijn”, zegt Weima. “Het gaat om de international classroom. Voor Nederlandse studenten biedt een internationale onderwijsgroep een intensievere leerervaring. Ze worden gedwongen om intercultureel te communiceren. En intussen hebben onderwijsinstellingen wel begrepen dat je niet zomaar studenten moet aantrekken, maar alleen getalenteerde internationale studenten. Die halen echt het niveau omhoog.”

Voor de cijferfanaten is de definitie van ‘internationale student’ interessant: dat is een student die uit het buitenland hierheen komt. Daar kunnen ook Nederlanders tussen zitten die in het buitenland zijn opgegroeid. Omgekeerd tellen Duitsers en Belgen die hier al jaren wonen niet mee in deze statistieken. De pakweg vijftienduizend uitwisselingsstudenten zijn niet meegeteld.