Bijna de helft van alle studenten heeft ’s ochtends moeite met opstaan en ruim een derde voelt zich niet uitgeslapen bij het studeren. Studenten met een chronisch slaaptekort halen lagere cijfers.

Studenten slapen lang niet altijd goed, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek, de Universiteit Leiden en de Hersenstichting onder bijna 1.400 studenten. Een kwart heeft meestal geen zin om te studeren vanwege slaperigheid en nog eens de helft overkomt dat elke week wel een keer. Twee op de drie studenten zou eigenlijk langer willen slapen.

Slechtere cijfers bij slaaptekort

Dat heeft gevolgen voor hun studie, want studenten met een slaaptekort behalen gemiddeld een half punt lager voor hun tentamens. Toch scoren ze evenveel studiepunten als hun uitgeslapen medestudenten.

“De verschillen zijn niet enorm groot, maar ze zijn er wel”, zegt neuroloog Hans Hamburger van het Amsterdam Slaap Centrum. “De tendens is dat minder slaap tot slechtere prestaties leidt. Jonge mensen hebben veel reserves, maar als die zijn opgebruikt, wreekt het zich.”

Slaapkennis

De les is simpel: let op je slaap. Regelmatig studeren en op tijd naar bed gaan is beter dan vlak voor het tentamen tot diep in de nacht studeren. “Als je anderhalf uur later gaat slapen, mis je diepe slaap in de eerste uren van de nacht, terwijl die voor je geheugen heel belangrijk is”, zegt Hamburger. “Je kunt beter op tijd naar bed gaan dan lang uitslapen.”

Studenten weten niet altijd wat goed is voor hun slaap. Zo denkt de helft dat je beter slaapt als je intensief sport vlak voor het slapen gaan, maar dat is niet zo. En 30 procent is ervan overtuigd dat alcohol een goede invloed heeft op slaap, terwijl ook dat niet waar is.

Uit het onderzoek blijkt ook dat studenten die wel goede kennis hebben over gezonde slaapgewoontes hogere cijfers halen. Op de website van de Hersenstichting kun je meer lezen over de oorzaken en gevolgen van slecht slapen en tips vinden om beter te slapen.