Het is voor de meeste studenten al te lang geleden, maar er was ooit een tijd waarin de N=N-regel er nog niet was. Of ‘vroeger’ nou beter was dan nu, onderzocht Risbo, het onderzoeksinstituut dat verbonden is aan de sociale faculteit.

Is de studievoortgang van studenten veranderd sinds de invoering van N=N, en is er een verband tussen studiesucces en het aantal gecompenseerde onvoldoendes? Dit waren enkele onderzoeksvragen waarop het Risbo antwoorden zocht. De resultaten werden onlangs besproken in de universiteitsraad. EM ploos het rapport voor je uit en zette de belangrijkste bevindingen voor je op een rijtje:

De universiteitsraad had zo zijn bedenkingen bij het onderzoek. Hoe kun je de resultaten vergelijken wanneer de opleidingen zo verschillen in opbouw en in de handhaving van de regels? Meer dan schouders ophalen bij dit gegeven kan het Risbo ook niet doen. Begin maart verwacht het Risbo meer inzichten te kunnen geven op de langetermijneffecten van N=N.