Zeven interdisciplinaire onderzoeksprojecten ontvangen een financiële injectie van de universiteit. Gezamenlijk krijgen de groepen 8,4 miljoen euro uit het Research Excellence Initiative (REI) om het onderzoek verder uit te kunnen bouwen.

De gehonoreerde projecten ontvangen tussen de 400.000 en 800.000 euro van het College van Bestuur. De betrokken faculteiten of instituten doneren nog eens hetzelfde bedrag. Met het REI wil de universiteit onder andere samenwerking tussen goede wetenschappers stimuleren. Daarom is voor interdisciplinaire projecten gekozen.

Onderzoeken naar bijvoorbeeld sport en nationale identiteit, de gevolgen van decentralisatie van verzorgingsstaten en de depolitisering van Europa kunnen door het REI rekenen op meer financiële middelen. Alle samenwerkingsverbanden die een subsidie ontvangen zijn hier te vinden.