Dementie is in 30 procent van de gevallen te voorkomen, becijferde Arfan Ikram, neuro-epidemioloog bij het Erasmus MC. In Studio Erasmus vertelt hij wat we kunnen doen om dementie te voorkomen.

“Dementie is een verzamelnaam voor ziektebeelden waarbij de hersenfuncties achteruitgaan”, legt Ikram uit. Het bekendste voorbeeld daarvan is Alzheimer. Dementie staat nu al in de top 10 van doodsoorzaken en meer en meer mensen zullen met de ziekte te maken krijgen, zegt hij. “Dat komt enerzijds doordat we steeds ouder worden, en anderzijds doordat we steeds beter andere ziektes overleven.”

Risicofactoren

Eigenlijk weten we niet zo goed hoe dementie ontstaat, vertelt Ikram. Veel onderzoek richt zich op de opstapeling van eiwitten in de hersenen, een belangrijke factor bij het ontstaan van Alzheimer. “Maar dat is het niet alleen. Er zijn veel meer risicofactoren, waarvan je al kunt aanvoelen dat ze slecht voor je zijn. Denk bijvoorbeeld aan roken, suikerziekte, een hoge bloeddruk of slecht eten.”

In het ERGO-onderzoek (een groot bevolkingsonderzoek in Rotterdam, dat al sinds 1990 loopt), keek Ikram naar dementie en dit soort risicofactoren. De conclusie: 30 procent van de dementiegevallen hangt samen met dit soort risicofactoren en is dus te voorkomen. “Dat betekent niet dat je in individuele gevallen kunt voorspellen of iemand dementie krijgt. Maar wel dat iemand die stopt met roken, meer beweegt of medicijnen tegen suikerziekte en hoge bloeddruk neemt de kans op dementie verlaagt.”