Het Nederlandse hoger onderwijs is doorgeschoten in de ambitie Engelstalig te worden, vindt de Landelijke Studenten Vakbond. Voorzitter Stefan Wirken stuurt aan op een onderzoek van de onderwijsinspectie.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) maakt zich zorgen over het Engelse taalniveau van docenten in het hoger onderwijs. Meer dan de helft van de studenten wordt tijdens colleges “afgeleid” door  steenkolenengels, blijkt uit een enquête onder 269 studenten. “Het aantal Engelstalige opleidingen groeit, maar het niveau Engels van docenten groeit niet mee”, concludeert voorzitter Stefan Wirken.

Hij vreest voor de kwaliteit van het onderwijs. “Opleidingen stappen over op Engels om meer buitenlandse studenten te trekken. Maar dat is geen inhoudelijke of didactische reden en de onderwijskwaliteit moet wel leidend zijn.”

'Verengelsing' van het onderwijs

Donderdag heeft de Tweede Kamer een gesprek met experts over de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Wirken gaat de minister vragen of de onderwijsinspectie onderzoek kan doen. In de wet staat immers dat alleen kan worden afgeweken van het Nederlands als voertaal als  ‘de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt’.

Wirken: “Als ik dan hoor dat de Universiteit Utrecht overweegt om alle masters Engelstalig te maken, kan ik me niet voorstellen dat daar voor elke master een specifieke reden voor is.” Als opleidingen goede redenen hebben om over te stappen op Engels, moeten docenten wat hem betreft meer scholing krijgen. “Mijn Engels is niet slecht, maar ik kan er toch minder nuance in aanbrengen dan in het Nederlands. Als je wil overstappen op een andere taal, dan moet je als instelling ook bereid zijn daar in te investeren.”

Steeds meer opleidingen in het Engels

Aan de Nederlandse universiteiten zijn meer dan duizend Engelstalige masteropleidingen. Op de Erasmus Universiteit wordt hard gewerkt aan het internationaliseren van alle opleidingen. Dat stuit her en der op weerstand, ook in de Tweede Kamer. Daar hebben CDA en SP een gesprek met experts aangevraagd over het onderwerp.

Dat zogeheten ‘rondetafelgesprek’ vindt morgen plaats. Na het weekend bespreekt de Kamer de strategische agenda hoger onderwijs met minister Bussemaker. “Je kunt nu alvast opschrijven dat ik overweeg om een motie in te dienen met de boodschap dat de wet beter nageleefd moet worden, dat de Nederlandse taal meer gerespecteerd moet worden in het hoger onderwijs”, zei SP-Kamerlid Jasper van Dijk vorige week in de Maastrichtse universiteitskrant Observant.