Het collegegeld stijgt komend collegejaar tot 1.984 euro. Ook de tarieven voor het instellingscollegegeld stijgen bij de meeste opleidingen opnieuw.

Het wettelijk collegegeld, het tarief dat geldt voor de meeste studenten, stijgt komend collegejaar opnieuw. Sinds collegejaar 2011-2012 is het collegegeld met 261 euro toegenomen. Dit jaar stijgt het met 33 euro, dat is de kleinste verhoging van de afgelopen jaren. Het tarief voor het Erasmus University College (EUC) wijkt af van het wettelijk collegegeld, omdat de opleiding is geaccrediteerd als ‘kleinschalig en intensief onderwijs’. Een inschrijving bij het EUC kost je in collegejaar 2016-2017 3.900 euro.

De tarieven van het instellingscollegegeld stijgen dit jaar met ongeveer 2,4 procent. Die stijging volgt de prijstrend van het wettelijk collegegeld, dat vorig jaar ook met 2,4 procent steeg. Het instellingscollegegeld is het tarief dat studenten moeten betalen, die van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) komen en voor studenten die een tweede studie aan de Erasmus Universiteit volgen. Voor die groepen ontvangt de universiteit namelijk geen geld van de overheid.

Voor de RSM en de ESE geldt dat de stijging iets sterker is dan 2,4 procent. Dit is vooral te wijten aan toegenomen marketing- en wervingskosten. De ESHCC houdt de instellingscollegegelden voor het tweede jaar op rij op hetzelfde niveau. De faculteit is bang dat haar internationale positie verslechtert als de collegegelden stijgen. Het EUC verlaagt het instellingstarief juist. De eerste jaren financierde het EUC beurzen voor minder bedeelde studenten van buiten de EER uit de binnenkomende collegegelden van 15.000 euro. Studenten die dat bedrag betaalden, rekenden eigenlijk 3.000 euro meer af, zodat minder bedeelde studenten van buiten de EER het verhoogde wettelijke tarief konden betalen. De opleiding stopt nu met het aanbieden van deze beurzen.

De tarieven voor een masteropleiding liggen een stuk hoger. Waar de meeste faculteiten voor een bacheloropleiding rond de 6.000 euro per jaar rekenen, zijn studenten die niet onder het wettelijke tarief vallen jaarlijks minstens 10.600 euro kwijt om een master te volgen.